ما ایرانی ها چرا اینقدر گپ می زنیم؟

conversation.jpg

متنی که می خوانید بخشی از مقالاتی است که در زمینه زندگی روزمره ایرانی بویژه زندگی روزمره شهری در تهران نوشته و در روزنامه قانون منتشر شده است.

کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ها

cover-of-social-history-3-1.jpg

متنی که ملاحظه می کنید سخنرانی نگارنده در نشست رونمایی و نقد کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ترجمه دوست عزیزم جناب آقای دکتر حسن نمکدوست می باشد.

تفکیک زدایی نهادی در سیاست فرهنگی ایران

2_6.jpg

متنی که ملاحظه می کنید سخنرانی نگارنده در انمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران می باشد. این سخنرانی در 15 آبان برگزار شد و گزارش حاضر را خبرنگار ایلنا تهیه و در این خبرگزاری منتشر شده است.

چرا روحیه کار جمعی در بین ایرانیان امروز ضعیف است؟

کار جمعی

متنی که می خوانید مصاحبه گزارشگر روزنامه اعتماد با نگارنده است. این مصاحبه در 21 مهر 1391 این روزنامه منتشر شد. متن را ویرایش و بازنویسی نکرده ام. از اینرو هم کوتاه و هم خواناتر شده است!

وضعیت ادبیات شفاهی در ایران امروز

متنی که ملاحظه می نمایید سخنرانی نگارنده در اوایل اردیبهشت 1389 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است. این متن را خانم عاطفه آقایی دانشجوی خوب و پر تلاش نگارنده تهیه کرده اند. 

ایرانی کیست؟

پرسش از ایران و ایرانی

در طول تاریخ چند هزار سال گذشته، «ایران به مثابه ابژه شناخت»  همواره در کانون توجه محققان ایرانی و غیر ایرانی بوده است. این توجه به ویژه در دهه های اخیر بسیار بیشتر نیز شده است.  ایرانی کیست، چگونه زندگی می کند و چه می خواهد؟ اینها پرسش هایی هستند که نه تنها مردم ایران را بلکه بسیاری از مردم دنیایی که ما را نظاره می کنند، به خود مشغول داشته است.

ایرانی کیست؟ این پرسش نه تنها برای ایرانیان بلکه برای بسیاری از مردم جهان از جمله مردم شناسان غربی، پرسشی مهیج، مهم و در عین حال بسیار دشوار بوده است.

سنت مطالعات ایرانی در غرب با هرودت آغاز می شود.  هرودوت[1] (84--432 BC)   پدر علم تاریخ و مولف «تاریخ هرودوت»[2] در کتابش به شرح «جنگ های ایرانیان و یونانیان» و توصیف و تحلیل شخصیت و زندگی ایرانی می پردازد.[3] او به ستایش ایرانیان می پردازد و آنها را به نیکی یاد می کند[4] و نگرش منفی یونانیان از مردم ایران را نقد کرده و می نویسد: «پشینیان مردم ایران زمین با چشم بیگانه دیده اند و آنها را کمترین شمرده اند. آنها شیوه زندگی ایرانیان را درک نکرده اند و اغلب خصمانه به آنها نگریسته اند.

  در نتیجه ضرورت دارد که هم منشاء تعصب خودمان را بشناسیم  و میزان درستی و اعتبار منابعی که درباره ایرانیان برای ما اطلاعات می آورند» ((Hirsch 1985: ix .

تحربه های تازه

«وقت کردی سری هم به خودت بزن!». یک اتومبیل نوشت.

 

می خواهم به مناسبت سال نو و پایان سال، سری به خودم بزنم و مروری بر تجربه های سال 86 نمایم. مدت هاست مجال نوشتن درباره خودم را نداشته ام. سرمایه اصلی هر کس تجربه های اوست. بخصوص من، که اغلب از راه توصیف و تحلیل تجربه های زیسته ام، مقالات و نوشته هایم را تولید می کنم.

 

 

 یکی از موانع سر زدن به خودم، نوشتن برای هدف های دانشگاهی است. نثر و سبک نگارش دانشگاهی، محقق را از خود تا حدود زیادی دور می سازد. نوشتن تحلیلی برای هدف های دانشگاهی، امر متفاوتی از نوشتن آزاد و خلاقه است.

 

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,183,329
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:419
    • هفته جاری:6942