کاربردهای قصه گویی و روایت سازی در علم

دراین یادداشت کوتاه می خواهم با استفاده از مطالب یکی کتاب در این زمینه اهمیت تفکر روایی یا اندیشیدن به کمک روایت را توضیح دهم. در واقع ما همواره در حال روایت سازی هستیم، این یادداشت تنها نوعی یادآوری و خودآگاه شدن به این واقعیت است. اهمیت دیگر این موضوع این است که بسیاری دانشجویان و محققان اغلب مشکل نوشتن دارند. آنها ابراز می کنند که ایده های زیادی دارند یا منابع زیادی خوانده اند اما برای بیان و نگارش ایده ها و اطلاعات شان مشکل دارند. نمی دانند چگونه به ایده ها و داده های شان انسجام دهند. روایت پردازی تکنیک کارآمدی برای انسجام بخشی به کارهای فکری ما در هر رشته علمی است.

کاربردهای قصه گویی و روایت سازی در علم

عصر دیجیتال، دانشگاه دیجیتال، انسان دیجیتال

نقد و معرفی کتاب انقلاب دیجیتال و پیدایش دانشگاه فرامدرن نوشته کارل راسکه. این مقاله در مجله کتاب ماه علوم اجتماعی انتشار یافته است. انقلاب دیجیتال و پیدایش دانشگاه فرامدرن کتاب موجز و مختصری است که بررسی پدیده جهان گستر و وسیعی بنام تاثیر ظهور فناوری های رایانه ای و مجازی بر آموزش عالی و دانشگاه را منظور دارد. کتاب با طرح این نکته آغاز می شود که «آموزش عالی مدت طولانی است که در «وضعیت بحرانی»[1] است.» آنگاه به بحران های ناشی از «دو جنگ جهانی، جنگ سرد، بحران تحولات دهه شصت و هفتاد و جنبش دانشجویی اروپا و آمریکا در این دهه ها، و بحران های سیاسی دهه نود و تاثیرات آن بر آموزش عالی اشاره می کند.

عصر دیجیتال، دانشگاه دیجیتال، انسان دیجیتال

نقد و معرفی کتاب انقلاب دیجیتال و پیدایش دانشگاه فرامدرن

سیاست های فرهنگی بریتانیا برای تولید علم

این مقاله برخی ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیاست علم و فناوری در بریتانیا را از منظر فرهنگی بررسی می کند. در مقدمه به معرفی موضوع مقاله و ایده کلیدی هر بخش پرداخته ایم. سپس گفتمان ها و زمینه فرهنگی علم و سیاست علم و فناوری در اروپا شرح داده شده است. بخش دیگر مقاله نگرش پارلمان و دولت بریتانیا به علم را بررسی و معرفی می کند. سپس نهادها و برنامه های سیاتگذار و سیاست علم در بریتانیا بخصوص شوراهای تحقیقات در این کشور بررسی می شود. در ادامه به سیاست های و برنامه های فرهنگی بریتانیا برای تولید علم می پردازیم و بخصوص برنامه های مربوط به تحکیم پیوند علم و جامعه یا علم در خدمت مردم را معرفی می کنیم. بخش پایانی به تحلیل ویژگی های سیاست تولید علم در بریتانیا اختصاص دارد.

این مقاله در فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی چاپ شده است.

مقدمه

 

خاطرات راهی برای یادگیری

یکی از راهبردهای من برای تدریس در دانشگاه ترغیب دانشجویان به استفاده از تجربه های زیسته شان برای انجام تحقیقات کلاسی است. اغلب از دانشجویانم می خواهم که دانشگاه و تجربه شخصی شان از زندگی

دانشجویی و دانشگاهی را برای تحقیق انتخاب کنند. این کار مستلزم توجه به روش نوشتن خاطرات است.

یکی از راهبردهای من برای تدریس در دانشگاه ترغیب دانشجویان به استفاده از تجربه های زیسته شان برای انجام تحقیقات کلاسی است. اغلب از دانشجویانم می خواهم که دانشگاه و تجربه شخصی شان از زندگی

دانشجویی و دانشگاهی را برای تحقیق انتخاب کنند. این کار مستلزم توجه به روش نوشتن خاطرات است.

چالش های دانش و رسالت دانشگاه در دوره ما

معرفی و بررسی کتاب «دانش چالش انگیز: دانشگاه در جامعه دانش محور»

دانش چالش انگیز: دانشگاه در جامعه دانش محور کتابی است که رابطه علم و دموکراسی از منظر دانشگاه را بررسی می کند. آنچه دانش، دانشگاه و دموکراسی را امروز بهم مرتبط می کند نفوذ فناوری های ارتباطی است. از دوره روشنگری تا بعد جنگ جهانی دوم نهاد علم در دانشگاه قرار داشت نه در فضای ارتباطی. دانشگاه تا دهه شصت و هفتاد عمدتآ نهادی در خدمت دولت ها و تامین دانش فنی مورد نیازها آنها بود، اگرچه جریان های فکری منتقد و مخالف هم در آن رشد می کرد؛ اما از آن زمان به بعد تا روزگار کنونی، دانشگاه پایگاهی برای گسترش دموکراسی، حقوق بشر و مفاهیمی مانند عدالت، خوشبختی، برابری و رهایی شده است.

این مقاله در مجله کتاب ماه علوم اجتماعی چاپ شده است.

چالش های دانش و رسالت دانشگاه در دوره ما

چالش ها و تغییرات در فرهنگ دانشگاهی ایران

دو روز دیگر یعنی سوم و چهارم اگوست کنفرانس دو سالانه مطالعات ایرانی در دانشگاه لندن برگزار می شود. در این کنفرانس بزرگ من هم مقاله ای با عنوان چالش ها و تغییرات در فرهنگ دانشگاهی ایران ارائه می کنم. خلاصه این مقاله که برای ۲۰ دقیقه سخنرانی آماده ام را در اینجا می گذارم. بسیار ممنون می شوم تا نظرات خودتان را درباره آن برایم بنویسید. من روندهای تغییر در دانشگاه ها و آموزش عالی را ذکر کرده و بطور خاص با تکیه بر تجربه تدریس در کلاس های انسان شناسی و مطالعات فرهنگی که اخیرا داشتم به توصیف پدیده زنانه شدن علوم انسانی به مثابه یکی از تغییرات جاری در علوم انسانی پرداخته ام. امکان بررسی تمام روندها در مدت ۲۰ دقیقه سخنرانی ام وجود ندارد، دوست داشتم تمام روندهای تغییر فهرست شده را توضیح می دام. ممنون می شوم تا نظرات تان را برایم قبل از کنفرانس ارائه نمایید.

 

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,180,057
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1115
    • هفته جاری:7004