رایانه به مثابه نشانه و کلاس درس

متنی که ملاحظه می نماید مقاله نگارنده درباره نقش رایانه در آموزش و کلاس درس است. مجله مدرسه فردا این مقاله را در سه شماره جداگانه منتشر ساخته است و من پیشتر یک قسمت آن را در اینجا قرار دادم. اکنون متن کامل آن را ملاحظه می نمایید. 

درباره جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی یکی از واژه هایی است که برای توصیف وضعیت کنونی جامعه انسانی به کار رفته است. جامعه پست مدرن، جامعه د انش محور، جامعه ارتباطی، جامعه مابعد صنعتی، جامعه نظارتی و عناوین متعدد دیگر برای توصیف این وضع بکار برده شده است. این واژه ها دو بار معنایی پیدا کرده اند. یکی بعنوان مفهوم تحلیلی (analytical concept)که جامعه شناسان و انسان شناسان و بطور کلی تحلیلگران مسایل انسانی و اجتماعی آن را در چارچوبها و دستگاههای نظری و گفتمانهای آکادمیک بکار می گیرند و برای توصیف و تبیین نظریات خود از آن استفاده می کنند. این یک سطح کاربرد این مفهوم است. از منظر دیگر جامعه اطلاعاتی بعنوان یک مفهوم توصیفی (description concept) قابل بررسی است. در این نگاه ما برای پدیده های اجتماعی، بعد از ظهورشان نام و عنوانی را بر می گزینیم تا به کمک آن بتوانیم آن پدیده را تجسم و تخیل کنیم.

بلوغ علوم اجتماعی ایران

متن زیر مصاحبه با من درباره وضعیت علوم اجتماعی در ایران توسط بولتن انجمن جامعه شناسی ایران است که بزودی منتشر می شود.

از مشکلات دیگر علوم اجتماعی ایران، فقدان یا ضعف نظام و ابزار کنترل، ارزیابی و بهینه سازی آموزش این علوم است. این مشکل در اغلب رشته ها و کل نظام دانشگاهی کشور تا حدودی صادق است،. اما در این رشته ها وضعیت تا حدودی پیچیده تر است. در این زمینه مشکل نخست کم توجهی نظام آموزش دانشگاهی شامل برنامه ریزان و مدیران، گروه های آموزشی، استادان، دانشجویان و دیگر کارگزاران به آموزش این رشته ها، کیفیت و کنترل کیفیت، و مسائل آموزشی دانشجویان است.

بلوغ علوم اجتماعی ایران

نقد مقاله نقد در اجتماعات علمی

جناب دکتر ولی الله رمضانی مجددا لطف کردند و در زمینه مقاله نقد در اجتماعات علمی ایران نگارنده ملب مفید و ارزشمندی را نوشته اند که در پایگاه اطلاع رسانی دکتر فکوهی درج شده است و در اینجا نیز می گذارم. روزی که این مقاله منتشر بسیاری از دوستان بصورت شفاهی چیزهایی گفتند اما کسی تاکنون بصورت مکتوب چیزی درباره آن ننوشته بود. این مقاله اولین مطلبی بود که نگارنده بشیوه ای خلاقانه سبک و موضوعی دانشگاهی را با سبک داستنا نویسی درچم آمخیتم.بیان و سبک متفاوتی از نظر نگارش دارد و هرگز مثل آن نتوانستم بنویسم. و جناب دکتر گودرزی و جناب دربندی سردبیر و معاون محترم کتاب ماه وقت هم مطلب را بسیار پسندیدند.

مفهوم "دیگری"، با نگرشی به مقاله «فرهنگ نقد در اجتماعات علمی ایران» نوشته جناب دکتر نعمت الله فاضلی، درج در پایگاه "یادداشت‌های یک مردم‌نگار".

مدرسه مطلعات شرق و آفریقا

اولین دیدارم با استاد راهنمایم روز پرخاطره ایی بود. یکی از ماجراهایم این بود که استادم گفت: ”آقای فاضلی در دانشگاه های غرب استاد و دانشجو رابطه برابری دارند و بین آنها سلسله مراتب اجتماعی استاد و دانشجو وجود ندارد. من و شما پروژه ای را با هم پیش می بریم. من هم از شما می آموزم. بنا براین، اولآ مرا به اسم کوچکم یعنی ریچارد صدا کن و من هم ترا نعمت صدا می زنم. ثانیآ....“

گفتم:”آقای دکتر تمام حرف های شما را قبول دارم جز صدا کردن شما با اسم کوچکتان. خودم استاد دانشگاه بوده ام و می دانم اگر دانشجویانم در کلاس مرا نعمت صدا می کردند برایم توهین بزرگی بود.“

گفت:” نه جانم. اینجا اسم کوچک افراد توهین آمیز نیست؛ و رسم دانشگاه همین است. شما هم وقتی در رم هستید باید مطابق رسوم رمی ها زندگی کنید.“[1]

مباحثه روشی برای تدریس در دانشگاه

مقاله ای که می خوانید نوشته اینجانب است که در فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شماره ۲۴ منتشر شده است. یکی از نوشته هایی است که من آن را با شور و احساس زیادی نوشتم و امیدوارم در شما هم این اشتیاق را بر انگیزد

لباس دانشگاهی

یکی از دلمشغولی های حرفه ایی من شناخت و تبیین ”فرهنگ دانشگاهی“ (culture academic) است. از نظر انسان شناختی دو گونه می توان به ”نهاد دانشگاه“ نگریست. اول، دانشگاه به منزله نوعی ”موسسه“ یا ”سازمان“ (organization) صرفآرسمی، دوم، تلقی دانشگاه به منزله نوعی فرهنگ. منظور از ”فرهنگ دانشگاهی“ ”نظام معایی“، ” شیوه ها و الگو های زیست و رفتار“ در دانشگاه است. دانشگاه و انسان دانشگاه نوع خاصی از فرهنگ را بوجود می آورند که به کمک آن بتوانند به ارزش ها و اهداف تعیین شده در نظام دانشگاهی دستیابند. این فرهنگ مانند دیگر فرهنگ ها از متغییر های گوناگون تاثیر می پذیرد و در بردارنده ی مولفه های گوناگون است. اما در عین حال دارای ماهیت مستقل است. فرهنگ دانشگاه اگرچه متاثر است از جامعه و نظامهای دینی و سیسی و اقتصادی است،

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,181,828
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1480
    • هفته جاری:7739