آینده مدرسه در ایران

board.jpg

مقاله حاضر متن بازنویسی شده گفتگویی است که همکار عزیزم جناب آقای محمد عطاران با اینجانب درباره آینده مدرسه در ایران انجام داده اند. این مقاله در مجله مدرسه فردا شماره های آذر و دی ماه سال 1389 منتشر شده است. درباره این مقاله در مقدمه آن توضیح داده ام.

رسانه ای شدن علوم انسانی

مقاله ای که ملاحظه می نمایید در مجله ماهنامه مهرنامه شماره پنج تاریخ شهریور هشتادو نه منتشر شده است.

فرهنگ نقد و نقادی: چیستی و چرایی آن

مقاله ای که ملاحظه می نمایید را مجله آیین در دی ماه 1386 منتشر نمود. اما فراموش کرده بودم آن را در وب سایتم بگذارم. قبلا نیز مقاله دیگری در این زمینه نوشته ام

چالش های معرفتی و سیاسی علوم اجتماعی در ایران

  اگر بخواهیم چالش‌های حوزه علوم اجتماعی در ایران را فهرست‌وار بیان کنیم، بایستی فهرستی طولانی تنظیم شود که در آن، از ابعاد سازمان علم تا چگونگی کنش کنشگران در سطح خرد، شمرده شود. توضیح این چالش‌ها، به اجمال، چندان ساده نیست اما در این مجال اندک، دو چالش مهم که کمتر درباره آن سخن گفته شده، بیان می‌شود.

خاطرات دوران مدرسه

کم کم تعطیلات تابستانی ام ذر لندن رو به پایان است. معمولا تابستان ها فرصتی است تا درباره موضوعی که برایم جنبه ذوقی دارد و سفارشی نیست مقاله یا کتابی بنویسم.  در تابستان امسال هم متن طولانی (کتابچه ای] با عنوان «مدرسه و مدرنیته: مردم نگاری تجارب دانش آموزی مدرسه روستایی» نوشتم. این متن که سی هزار کلمه است  بررسی است که مقدمه آن را در اینجا می گذارم و انشاء الله بعد از انتشار آن را به صورت کامل در اینجا خواهم گذاشت. این متن در کتابی با عنوان «چالش های فرهنگی آموزش و علوم انسانی» منتشر خواهد شد.

علوم اجتماعی راهی برای زیستن

دانشجویان تازه وارد دانشکده مان در اسفند ماه سال 1386 مراسم معارف برگزار کرده بودند. از نگارنده دعوت شد برای آنها صحبت کنم. پرسیدم درباره چه؟

فرهنگ نقد و نقادی

متن حاضر مقاله ای است که امروز سه شنبه 20 آذر در همایش هفته پژوهش در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه کردم. قبلا نیز در سال 1384 بخشی از این مقاله را در سخنرانی در نمایشگاه بین اللملی کتاب عرضه کرده بودم. 

 

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,181,875
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1527
    • هفته جاری:7786