بلوغ علوم اجتماعی ایران

متن زیر مصاحبه با من درباره وضعیت علوم اجتماعی در ایران توسط بولتن انجمن جامعه شناسی ایران است که بزودی منتشر می شود.

از مشکلات دیگر علوم اجتماعی ایران، فقدان یا ضعف نظام و ابزار کنترل، ارزیابی و بهینه سازی آموزش این علوم است. این مشکل در اغلب رشته ها و کل نظام دانشگاهی کشور تا حدودی صادق است،. اما در این رشته ها وضعیت تا حدودی پیچیده تر است. در این زمینه مشکل نخست کم توجهی نظام آموزش دانشگاهی شامل برنامه ریزان و مدیران، گروه های آموزشی، استادان، دانشجویان و دیگر کارگزاران به آموزش این رشته ها، کیفیت و کنترل کیفیت، و مسائل آموزشی دانشجویان است.

بلوغ علوم اجتماعی ایران

درباره خلاقیت

این مطلب بخش کوچکی از مصاحبه دکتر شیخ مهدی با من درباره جامعه شناسی خلاقیت است که بزودی در مجله بیناب منتشر می شود.

مدرسه مطلعات شرق و آفریقا

اولین دیدارم با استاد راهنمایم روز پرخاطره ایی بود. یکی از ماجراهایم این بود که استادم گفت: ”آقای فاضلی در دانشگاه های غرب استاد و دانشجو رابطه برابری دارند و بین آنها سلسله مراتب اجتماعی استاد و دانشجو وجود ندارد. من و شما پروژه ای را با هم پیش می بریم. من هم از شما می آموزم. بنا براین، اولآ مرا به اسم کوچکم یعنی ریچارد صدا کن و من هم ترا نعمت صدا می زنم. ثانیآ....“

گفتم:”آقای دکتر تمام حرف های شما را قبول دارم جز صدا کردن شما با اسم کوچکتان. خودم استاد دانشگاه بوده ام و می دانم اگر دانشجویانم در کلاس مرا نعمت صدا می کردند برایم توهین بزرگی بود.“

گفت:” نه جانم. اینجا اسم کوچک افراد توهین آمیز نیست؛ و رسم دانشگاه همین است. شما هم وقتی در رم هستید باید مطابق رسوم رمی ها زندگی کنید.“[1]

مباحثه روشی برای تدریس در دانشگاه

مقاله ای که می خوانید نوشته اینجانب است که در فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شماره ۲۴ منتشر شده است. یکی از نوشته هایی است که من آن را با شور و احساس زیادی نوشتم و امیدوارم در شما هم این اشتیاق را بر انگیزد

کاربردهای قصه گویی و روایت سازی در علم

دراین یادداشت کوتاه می خواهم با استفاده از مطالب یکی کتاب در این زمینه اهمیت تفکر روایی یا اندیشیدن به کمک روایت را توضیح دهم. در واقع ما همواره در حال روایت سازی هستیم، این یادداشت تنها نوعی یادآوری و خودآگاه شدن به این واقعیت است. اهمیت دیگر این موضوع این است که بسیاری دانشجویان و محققان اغلب مشکل نوشتن دارند. آنها ابراز می کنند که ایده های زیادی دارند یا منابع زیادی خوانده اند اما برای بیان و نگارش ایده ها و اطلاعات شان مشکل دارند. نمی دانند چگونه به ایده ها و داده های شان انسجام دهند. روایت پردازی تکنیک کارآمدی برای انسجام بخشی به کارهای فکری ما در هر رشته علمی است.

کاربردهای قصه گویی و روایت سازی در علم

فرهنگ نقد در اجتماعات علمی ایران

مقاله حاضر کوششی مقدماتی برای بررسی انتقادی «فرهنگ نقد»[1] در میان کنشگران علوم اجتماعی به نحو خاص و دانشگاهیان به نحو عام در ایران از دیدگاه «انسان شناسی» با به کارگیری روش «

مردمنگاری»[2] است. هدف مقاله ارائه توصیف و تبیینی از «فهم نقد»[3] در اجتماع دانشگاهی ایران با تکیه بر بررسی چگونگی «نقد و بررسی کتاب» است. در بخش نخست مقاله به بررسی

نظری فرهنگ نقد به منزله نوعی «مفهوم تحلیلی»[4] پرداخته ایم؛ و تلاش شده است تا «تعریف عملیاتی»[5] و روشنی از مفهوم «فرهنگ نقد» ارائه کنیم.

این مقاله در مجله کتاب ماه علوم اجتماعی منتشر شده است.

 

مقدمه

عصر دیجیتال، دانشگاه دیجیتال، انسان دیجیتال

نقد و معرفی کتاب انقلاب دیجیتال و پیدایش دانشگاه فرامدرن نوشته کارل راسکه. این مقاله در مجله کتاب ماه علوم اجتماعی انتشار یافته است. انقلاب دیجیتال و پیدایش دانشگاه فرامدرن کتاب موجز و مختصری است که بررسی پدیده جهان گستر و وسیعی بنام تاثیر ظهور فناوری های رایانه ای و مجازی بر آموزش عالی و دانشگاه را منظور دارد. کتاب با طرح این نکته آغاز می شود که «آموزش عالی مدت طولانی است که در «وضعیت بحرانی»[1] است.» آنگاه به بحران های ناشی از «دو جنگ جهانی، جنگ سرد، بحران تحولات دهه شصت و هفتاد و جنبش دانشجویی اروپا و آمریکا در این دهه ها، و بحران های سیاسی دهه نود و تاثیرات آن بر آموزش عالی اشاره می کند.

عصر دیجیتال، دانشگاه دیجیتال، انسان دیجیتال

نقد و معرفی کتاب انقلاب دیجیتال و پیدایش دانشگاه فرامدرن

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,186,060
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:483
    • هفته جاری:7120