خانواده و آینده پایدار

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «خانواده و آینده پایدار»
انجمن حمایت از حقوق کودکان، سوم خرداد 95

تجربه گردشگری از نگاه گردشگران

تجربه گردشگری از نگاه گردشگران
خبرگزاری ایسنا، 7 مهر 95
فایل اول

فرهنگ دانشگاهی و نشاط علمی

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با موضوع «فرهنگ دانشگاهی و نشاط علمی»
دانشگاه خوارزمی، 25 آبان ماه  95

انسان شناسی صلح

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با موضوع انسان شناسی صلح
نشست افتتاحیه گروه جامعه شناسی صلح در انجمن جامعه شناسی ایران
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران - 21 آذرماه 95

رسانه ای شدن کودکی در ایران

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان رسانه ای شدن کودکی در ایران

بازاندیشی در پلاسکو و شهر

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان بازاندیشی در پلاسکو و شهر
میزگرد تخصصی بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی ریزش ساختمان پلاسکو تهران

نمایش، نقد و تحلیل فیلم سگ کشی

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی در نشست نمایش، نقد و تحلیل فیلم سگ کشی

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,188,771
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:76
    • هفته جاری:3832