فرم به جای محتوا: تالیف کتاب برای کسب امتیازات اجتماعی

متن زیر گفتگوی روزنامه اعتماد با من در رابطه با مساله کتاب در ایران معاصر است که در تاریخ 27 مهر ماه 95 چاپ شده است. من در این گفتگو، به تبارشناسی مساله کتاب و گسست های آن در طول تاریخ پرداخته ام:

جنگ و تاریخ فرهنگی

چهارم مهر ماه 95، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشستی در رابطه با دفاع مقدس برگزار شد. در این نشست، سخنرانی ای با موضوع جنگ و تاریخ فرهنگی داشتم.

تجربه گردشگری از نگاه گردشگران

هفتم مهر ماه 95 در مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، سخنرانی ای با موضوع تجربه گردشگری از نگاه گردشگران داشتم. ایسنا گزارش مختصری از این سخنرانی تهیه کرده است که در ادامه تقدیمتان می کنم:

مخاطب شناسی سینمای ایران

ماهنامه فیلم به مناسبت استقبال کم نظیر مخاطبان سینما از فیلم های نوروزی، گفتگویی با من و دکتر حمیدرضا مدقق انجام داد. متن این گفتگو را در شماره 508 ماهنامه فیلم به چاپ رسید، تقدیمتان می کنم:
اشاره

نگاهی تحلیلی به ریشه‌ها، آثار و کارکردهای شوخی در زندگی ایرانیان

شوخی و شوخ طبعی هم جنبه فردی و روان شناختی دارد و هم به‌واسطه ترویج و گستردگی آن در یک جمع انسانی به شکل نوعی خصلت اجتماعی یا فرهنگی نیز صورت‌بندی می‌شود.

عدالت و آزادی فرهنگی با کتاب‌های الکترونیکی

متن زیر، یادداشت کوتاهی از من در رابطه با کتاب های الکترونیکی و نقش آن ها در رفع تبعیض و ایجاد عدالت و آزادی فرهنگی است .

گذار به تمدن جدید با ازاد اندیشی

متن زیر، ادامه گفتگوی من با دکتر احمد آکوچکیان با موضوع آزاداندیشی، دربرنامه زاویه است. بخش اول این گفتگو را در پست قبلی تقدیمتان کرده ام:

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,857,094
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1117
    • هفته جاری:8116