در کنار «خلیج‌ فارس»، «فرهنگ جنوب» ایجاد کنیم

مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، در اریبهشت ماه 95، همایشی با عنوان «خلیج فارس»، در جزیره کیش برگزار کرد. من در این همایش، سخنرانی ای با موضوع «فرهنگ جنوب» ارائه کردم.

نقد و بررسی کتاب «امر روزمره در جامعه پساانقلابی»

کتاب «امر روزمره در جامعه پساانقلابی» نوشته دکتر عباس وریج کاظمی، در نشستی با حضور من، دکتر رضا صمیم، دکتر جبار رحمانی و نویسنده کتاب، در خرداد ماه 95 مورد نقد و بررسی قرار گرفت..

بازگشت به وضعیت عادی ستاره راهنمای «اعتدال»

متن زیر،یادداشت من با موضوع اعتدال است که در خرداد ماه 95 در روزنامه ایران چاپ شد. من در این یادداشت، اعتدال را معمولی شدن وضعیت می دانم:

تحولات جامعه امروز ما را نمی توان با تاریخ نگاری های سنتی دید

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آذر ماه 94، نشستی با موضوع تاریخ فرهنگی برگزار کرد.

رویکرد گفتمانی مدرن دولت صریح تر شود

در مرداد ماه 93، روزنامه اعتماد، یادداشت کوتاهی از من در رابطه با گفتمان دولت یازدهم چاپ کرده است. این یادداشت را تقدیم شما می کنم:

قصه‌پردازی‌های نوستالژیک ایرانی یا تئوری مرغ همسایه غاز است؟!

متن زیر، یاداشت من در روزنامه اعتماد در رابطه با روایت پردازی و حسرت خوردن ما ایرانی ها از گذشته است که در دی ماه 1392 چاپ شده است.

علوم انسانی در ترازوی نقد

در اردیبهشت ماه 1395، نشستی با عنوان «تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. من در این نشست به نقد رویکردهای موجود به علوم انسانی پرداختم.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,745,123
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:846
    • هفته جاری:10503