تجربه گردشگری از نگاه گردشگران

هفتم مهر ماه 95 در مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، سخنرانی ای با موضوع تجربه گردشگری از نگاه گردشگران داشتم. ایسنا گزارش مختصری از این سخنرانی تهیه کرده است که در ادامه تقدیمتان می کنم:

مخاطب شناسی سینمای ایران

ماهنامه فیلم به مناسبت استقبال کم نظیر مخاطبان سینما از فیلم های نوروزی، گفتگویی با من و دکتر حمیدرضا مدقق انجام داد. متن این گفتگو را در شماره 508 ماهنامه فیلم به چاپ رسید، تقدیمتان می کنم:
اشاره

نگاهی تحلیلی به ریشه‌ها، آثار و کارکردهای شوخی در زندگی ایرانیان

شوخی و شوخ طبعی هم جنبه فردی و روان شناختی دارد و هم به‌واسطه ترویج و گستردگی آن در یک جمع انسانی به شکل نوعی خصلت اجتماعی یا فرهنگی نیز صورت‌بندی می‌شود.

عدالت و آزادی فرهنگی با کتاب‌های الکترونیکی

متن زیر، یادداشت کوتاهی از من در رابطه با کتاب های الکترونیکی و نقش آن ها در رفع تبعیض و ایجاد عدالت و آزادی فرهنگی است .

گذار به تمدن جدید با ازاد اندیشی

متن زیر، ادامه گفتگوی من با دکتر احمد آکوچکیان با موضوع آزاداندیشی، دربرنامه زاویه است. بخش اول این گفتگو را در پست قبلی تقدیمتان کرده ام:

آسیب شناسی نظام دانشگاهی ضد اندیشه

در اردیبهشت ماه 95، برنامه زاویه شبکه چهارم سیما، با حضور من، دکتر احمد آکوچکیان و دکتر امیر دبیری مهر (مجری برنامه) برگزار شد. در این برنامه ما در رابطه با آزاداندیشی، به بحث و گفتگو پرداختیم.

در کنار «خلیج‌ فارس»، «فرهنگ جنوب» ایجاد کنیم

مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، در اریبهشت ماه 95، همایشی با عنوان «خلیج فارس»، در جزیره کیش برگزار کرد. من در این همایش، سخنرانی ای با موضوع «فرهنگ جنوب» ارائه کردم.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,806,011
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:402
    • هفته جاری:10158