تحولات جامعه امروز ما را نمی توان با تاریخ نگاری های سنتی دید

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آذر ماه 94، نشستی با موضوع تاریخ فرهنگی برگزار کرد.

رویکرد گفتمانی مدرن دولت صریح تر شود

در مرداد ماه 93، روزنامه اعتماد، یادداشت کوتاهی از من در رابطه با گفتمان دولت یازدهم چاپ کرده است. این یادداشت را تقدیم شما می کنم:

قصه‌پردازی‌های نوستالژیک ایرانی یا تئوری مرغ همسایه غاز است؟!

متن زیر، یاداشت من در روزنامه اعتماد در رابطه با روایت پردازی و حسرت خوردن ما ایرانی ها از گذشته است که در دی ماه 1392 چاپ شده است.

علوم انسانی در ترازوی نقد

در اردیبهشت ماه 1395، نشستی با عنوان «تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. من در این نشست به نقد رویکردهای موجود به علوم انسانی پرداختم.

بحران اخلاقی و ارتباطی در متن جامعه ایرانی

انجمن اخلاق در علم و فناوری در مرداد 92، نشستی با موضوع «اخلاق و قدرت در ارتباطات خودگزین» برگزار کرد.

مشهد باید بزرگ‌ترین موزه زنده تاریخ باشد

در تیر ماه 95، روزنامه اعتماد گفتگویی با من در رابطه با «تخریب بافت تاریخی مشهد» انجام داد. متن زیر گزارشی از این گفتگوست:

کیارستمی، حافظ مصور ایران

یادداشت زیر را به مناسبت درگذشت عباس کیارستمی در تیر ماه 95، درباره او و استاد شجریان در یک گروه تلگرامی منتشر کردم. این یادداشت را همراه با نقدها و پاسخ ها تقدیمتان می کنم:

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,559,609
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:402
    • هفته جاری:12737