عدالت و آزادی فرهنگی با کتاب‌های الکترونیکی

متن زیر، یادداشت کوتاهی از من در رابطه با کتاب های الکترونیکی و نقش آن ها در رفع تبعیض و ایجاد عدالت و آزادی فرهنگی است .

گذار به تمدن جدید با ازاد اندیشی

متن زیر، ادامه گفتگوی من با دکتر احمد آکوچکیان با موضوع آزاداندیشی، دربرنامه زاویه است. بخش اول این گفتگو را در پست قبلی تقدیمتان کرده ام:

آسیب شناسی نظام دانشگاهی ضد اندیشه

در اردیبهشت ماه 95، برنامه زاویه شبکه چهارم سیما، با حضور من، دکتر احمد آکوچکیان و دکتر امیر دبیری مهر (مجری برنامه) برگزار شد. در این برنامه ما در رابطه با آزاداندیشی، به بحث و گفتگو پرداختیم.

در کنار «خلیج‌ فارس»، «فرهنگ جنوب» ایجاد کنیم

مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، در اریبهشت ماه 95، همایشی با عنوان «خلیج فارس»، در جزیره کیش برگزار کرد. من در این همایش، سخنرانی ای با موضوع «فرهنگ جنوب» ارائه کردم.

نقد و بررسی کتاب «امر روزمره در جامعه پساانقلابی»

کتاب «امر روزمره در جامعه پساانقلابی» نوشته دکتر عباس وریج کاظمی، در نشستی با حضور من، دکتر رضا صمیم، دکتر جبار رحمانی و نویسنده کتاب، در خرداد ماه 95 مورد نقد و بررسی قرار گرفت..

بازگشت به وضعیت عادی ستاره راهنمای «اعتدال»

متن زیر،یادداشت من با موضوع اعتدال است که در خرداد ماه 95 در روزنامه ایران چاپ شد. من در این یادداشت، اعتدال را معمولی شدن وضعیت می دانم:

تحولات جامعه امروز ما را نمی توان با تاریخ نگاری های سنتی دید

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در آذر ماه 94، نشستی با موضوع تاریخ فرهنگی برگزار کرد.

جدیدترین کتاب ها

فرهنگ امروز ایران
مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران
تاریخ فرهنگی ایران مدرن

جدیدترین نظرات

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,329,971
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1410
    • هفته جاری:15638
کانال تلگرام دکتر فاضلی