برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایرانی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از مهر ماه امسال، اقدام به برگزاری نشست هایی تخصصی با موضوع «برنامه درسی و فرهنگ» کرده است.

آموزش و مساله فرهنگ معاصر در ایران

در مهر ماه 1394، در اولین نشست علمی ـ تخصصی برنامه درسی و فرهنگ، سخنرانی ای در رابطه با مسایل و مشکلات آموزش در ایران ارائه کردم.

فرم به جای محتوا: تالیف کتاب برای کسب امتیازات اجتماعی

متن زیر گفتگوی روزنامه اعتماد با من در رابطه با مساله کتاب در ایران معاصر است که در تاریخ 27 مهر ماه 95 چاپ شده است. من در این گفتگو، به تبارشناسی مساله کتاب و گسست های آن در طول تاریخ پرداخته ام:

جنگ و تاریخ فرهنگی

چهارم مهر ماه 95، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشستی در رابطه با دفاع مقدس برگزار شد. در این نشست، سخنرانی ای با موضوع جنگ و تاریخ فرهنگی داشتم.

تجربه گردشگری از نگاه گردشگران

هفتم مهر ماه 95 در مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان، سخنرانی ای با موضوع تجربه گردشگری از نگاه گردشگران داشتم. ایسنا گزارش مختصری از این سخنرانی تهیه کرده است که در ادامه تقدیمتان می کنم:

معرفی چند کانال تخصصی علوم اجتماعی

با توجه به اینکه امروزه بسیاری از صاحب نظران و علاقه مندان حوزه علوم اجتماعی، از طریق فناور های جدید ارتباطی مثل تلگرام به نشر و ترویج اندیشه های علمی و فرهنگی خود و دیگران مشغولند، تعدادی از کانال ها

مخاطب شناسی سینمای ایران

ماهنامه فیلم به مناسبت استقبال کم نظیر مخاطبان سینما از فیلم های نوروزی، گفتگویی با من و دکتر حمیدرضا مدقق انجام داد. متن این گفتگو را در شماره 508 ماهنامه فیلم به چاپ رسید، تقدیمتان می کنم:
اشاره

جدیدترین کتاب ها

فرهنگ امروز ایران
مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران
تاریخ فرهنگی ایران مدرن

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,459,909
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1255
    • هفته جاری:15046