چهره پنهان ایران

چهره پنهان ایرانیکی از قابل توجه ترین نکات غرب برای ایرانیان در سال های اخیر گزارش ها و اظهار نظرهایی است که غربی ها بعد از دیدار از ایران منتشرمی کنند. بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی در1997 درهای ایران بیش از گذشته به روی استادان دانشگاه و نویسندگان و کارشناسان اورپایی و غربی به ایران گشوده شد. و بتدریج عده زیادی از نخبگان غرب از ایران بازدید کردند. مهمترین وجه مشترک تمام گزارش های منتشر شده را می توان در یک نکته خلاصه نمود ”برخلاف آنچه تاکنون غربی ها می پنداشته اند ایران نه تنها کشوری غرب ستیز و ضد مدرن نیست بلکه یکی از کشورهایی است که به گرمی از مدرنیته استقبال کرده است و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی آن در مرحله گذار کامل از سنت به مدرنیته را پشت سر می گذراند.“ من در این گزارش خلاصه ایی از نظرات و مشاهدات گزارش گران غربی را ارائه و در پایان تلاش می کنم به این پرسش پاسخ دهم که تا چه میزان این نگرش ها واقع بینانه است.

 

فرهنگ سیاسی بریتانیا

فرهنگ سیاسی در بریتانیادر ساختار سیاسی بریتانیا حزب دوم، یعنی حزبی که بعد از حزب حاکم بیشترین کرسی پارلمان را بدست آورد، اهمیت ویژه ایی دارد، زیرا این حزب نیز یک کابینه تشکیل می دهد به نام کابینه سایه که نقش بدیل و رقیب برای همتای حزب حاکم را عهده دار است. اعضای کابینه سایه در جلسات پارلمان به منزله منقد و رقیب برنامه ها و سیاست های کابینه را ارزیابی و به چالش جدی می کشند. حزب لیبرال دموکرات که نقش حزب سوم را ایفا می کند نیز اهمیت ویژه ایی داراست، زیرا به رقابت با هر دو حزب و هر دو کابینه می پردازد و در پارلمان و گفتگوهای مطبوعاتی و رسانه ایی رفتارهای سیاسی رقبای خود را به چالش می کشد.

فرهنگ سیاسی بریتانیا

 

دموکراسی و قصه عوام انگلیس

پارلمان بریتانیاچگونگی شکل گیری دولت پارلمانی و انتخابات و مشارکت مردم در قدرت سیاسی در بریتانیا از آموزنده ترین درس های تاریخ برای ملت هایی است که در راه دموکراسی مبارزه می کنند. در این نوشته کوتاه به طور اجمال شکل گیری و سیر تحول پارلمان در بریتانیا را شرح می دهم.

 

مک دونالدی شدن

مک دونالدی شدندر راه بازگشت پسرم ما را به رستوران مکدونالد کشاند. در حالیکه او ساندویچ می خورد، متوجه تابلوهای بزرگ دیوار سانودویچی شدم که نوشته بود این رستوران در سال 1974 تاسیس شد و اولن رستوران مکدونالد در بریتانیاست. مکدونالد ولیچ، سه هزارمین مکدونالد جهان بود و تا سال 1999 مکدونالد هزار شعبه در انگلستان دایر می کند.

در راه بازگشت پسرم ما را به رستوران مکدونالد کشاند. در حالیکه او ساندویچ می خورد، متوجه تابلوهای بزرگ دیوار سانودویچی شدم که نوشته بود این رستوران در سال 1974 تاسیس شد و اولن رستوران مکدونالد در بریتانیاست. مکدونالد ولیچ، سه هزارمین مکدونالد جهان بود و تا سال 1999 مکدونالد هزار شعبه در انگلستان دایر می کند.

 

لختی ها

لختی هاچیزی که بیش از هر پدیده ی دیگری در تما م سال های اقامتم در لندن مرا با حیرت مواجه ساخت، ”جنبش برهنگان“ که شاخه ایی از ”طبیعت گرایان“ (Naturists) است، بود. من ابتدا در برنامه ایی تلویزیونی به نام ”مردم برهنه “ (People Naked) که در تابستان 1999 از تلویزیون بی بی سی پخش شد با ”برهنگان“ آشنا شدم. این برنامه راهپیمایی تعداد زیادی، حدود 500 زن و مرد عریان و لخت کامل در لندن را نشان می داد. راهپیمایان برهنه خواهان قانونی شدن لباس نپوشیدن در خیابان ها و زندگی عریان بودند. رهبر این گروه، جوان 35 ساله ایی بود که ریش های بلندی داشت، و به روی درختی در میدان ترافالگار رفته بود و با بلند گویی خطابه غراء و بلندی را در دفاع از جنبش برهنگان ارائه می کرد. او مانند روحانی اخلاق گرا، مردم و پلیس را موعظه می کرد و خواهان آن بود که باید به ”برهنگان“ آزادی ها و حقوق اجتماعی اعطا شود. سخنان او بسیار اعجاب انگیز بود.

هرزه نگاری و سیاست

هرزه نگاری و سیاستروزهای 23-26 سپتامبر 2002، یعنی هفته پیش، نشست سالانه حزب لیبرال دموکرات بریتانیا در شهر برایتون برگزار شد. سه حزب اصلی بریتانیا عبارتند از حزب محافظه کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات.  در بریتانیا مرسوم است که تلویزیون بی بی سی اجلاس سرانه احزاب را مستقیمآ پخش می کند، زیرا اجلاس احزاب از مهمترین رویداد های سیاسی کشور محسوب می شوند و تلویزیون وظیفه دارد آنها را بدون تفاوت و تبیعیض میان هیچیک از احزاب پخش کند.  تجزیه و تحلیل سخنرانی ها، روش ارائه آنها، نوع موضع گیری احزاب و مردم نسبت به اجلاس می تواند فرهنگ سیاسی بریتانیا را نشان دهد. اگر بخواهم در یک عبارت کوتاه اجلاس احزاب را توصیف کنم، خواهم گفت ” نمایش دموکراسی که در آن احزاب به تشریح برنامه و اهداف خود درباره مسائل واقعی مردم می پردازند و در رقابتی سنگین تلاش می کنند گوی سبقت را در بدست آوردن افکار عمومی از رقبای خود بربایند.

دفاع از پورنوگرافی

در ستایش زمان

در ستایش زمانزمان و مکان دو مقوله اصلی است که زندگی انسان در بستر آنها شکل می گیرد و هستی انسان و فرهنگ ها محصول و محصور زمان و مکان است. اما ما اغلب از اهمیت و طرز کار این دو مقوله مهم غافل هستیم. تعیین این که کدام مهمترند هم کاری بیهوده ای است چرا که یکی بدون دیگر ناممکن است. هرجا زمان هست، مکان هم نیز هست. و بالعکس. می دانم که فلاسفه درباره مفهوم زمان اتفاق نظر ندارند. حتی انسان شناسان هم نشان داده اند در فرهنگ های مختلف فهم ها و برداشت های متفاوتی از زمان دیده شده است. نمی خواهم در اینجا وارد این بحث شوم. من می دانم که چیزی بنام زمان وجود دارد زیرا ساعت مجی من اکنون آن را اندازه گیری می کند. من می دانم حوادث بسیاری تا این لحظه در گذشته رخ داده است. و می دانم که من بسوی لحظه ای در آینده در حرکت هستم. پس گذشته، حال و آینده مقولات زمان هستند که من بکمک تکنولوژی های سنجش زمان می توانم آنها را تعریف کنم.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,637,502
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:880
    • هفته جاری:8251