مسجد و مدرنیته

متنی که ملاحظه می نمایید گزارش سخنرانی من در انجمن جامعه شناسی ایران در شهریور سال 1386 است. با سپاس از خانم بهناز خسروی برای تهیه و ارسال این گزارش. این گزارش بزودی در بولتن انجمن جامعه شناسی ایران منتشر می شود.

 

 

رایانه به مثابه نشانه و کلاس درس

متنی که ملاحظه می نماید مقاله نگارنده درباره نقش رایانه در آموزش و کلاس درس است. مجله مدرسه فردا این مقاله را در سه شماره جداگانه منتشر ساخته است و من پیشتر یک قسمت آن را در اینجا قرار دادم. اکنون متن کامل آن را ملاحظه می نمایید. 

تحلیل مردمنگارانه فیلم دختران فراری

یکی از دختران فیلم فراری

مقاله ای که ملاحظه می نمایید ابتدا در مجله انسان شناسی نشر دانشگاهی شماره دوم سال اول در 1379 منتشر شد. سپس در مجله نامه پژوهش شماره 7 دوره 8 سال 1382 با اندک تغییرات و ویرایش انتشار یافت. قرار است متن انگلیسی آن نیز در کتابی درباره سینمای زنان ایران که توسط پروفسور ریچارد تاپر ویراستاری می گردد منتشر شود. این مقاله یک مردمنگاری فوری است و خودم در بین مقالاتی که تاکون نوشته از نگارش آن خیلی لذت بردم. امیدورام شما را از خواندن آن پشیمان نشوید!

کوه و کلاس درس

کوهستاندو هفته پیش پنجشنبه روزی باتفاق دانشجویان مطالعات فرهنگی ام کلاس درس را در کوه درکه برگزار کردیم. قرار شد دانشجویان تحلیل ها و یادداشت های شان درباره کوه و کوهپیمایی بنویسند و در آنجا ارائه کنند. بچه ها با علاقه فوق العاده ای خودشان را برای آن روز آماهده کرده بودند. شریفی سختی سفر از کرمان تا تهران را بجان خریده بود که در کوه با ما باشد و قطعه شاعرانه اش در باره کوه را برای ما بخواند. امیر خراسانی هم تمام توان فلسفی و نظری اش را بسیج کرده بود تا عمیق ترین تحلیل از کوه و بازنمای آن در رسانه ها را بگوید. مریم بحرینی و مریم نظری هم مثل همیشه منظبط و دست پر حاضر بودند. ترابی و شجاعی و آزادیان و خلاصه همه با نوشته هایی خواندنی آماده بودند. بیات و همکارش هم مدیریت و تدارک کار را برعهده داشتند که بسیار مهربانی کردند. برای من اگرچه نخستین بار نبود که با دانشجویانم بیرون می رفتم اما این بار سرشار از تجربه ها و ایده های تازه بود. شجایی عزیز گزارشی از آن تجربه تهیه کره اند که در وبلاگ شان هست و آن را در اینجا هم می گذاریم. مطالب دانشجویان را باید از زبان خودشان و در وبلاگ شان خواند. اما خلاصه آنها در این گزارش می خوانید. گزارش زیبای خراسانی را بزودی در اینجا می گذارم. با سپاس از دانشجویان عزیزم.

فرهنگ مردم و ادبیات عامه

تصویری از نمایش از فولکلور یونان باستان

 متنی که ملاحظه می فرمایید مقاله ای است که نگارنده سال ها پیش آن را نوشته ام. این روزها به مناسبت تدریس جامعه شناسی هنرها و ادبیات بسراغ  نوشته های قدیمی ام می روم و برای استفاده دانشجویان  این درس آنها را بتدریج در اینجا می گذارم. ضمنا با انتشارات ثالث قرار گذاشته ام بزودی مجموعه مقالاتم در زمینه هنر و ادبیات را در اختیارشان قرار دهم تا بصورت کتابی چاپ شود.  هرچند اگر چند سالی صبر کنم شاید بتوانم مطالب ارزشمندتری در این زمینه بنویسم. اما شاید سیلی نقد به از حلوای نسیه باشد!

                                  

درآمدی بر جامعه شناسی هنر و ادبیات

یک اثر هنری

مقاله ای که ملاحظه می فرمایید در سال 1374 در فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شماره شش و هفت منتشر شده است. آن سال ها درس جامعه شناسی هنر و ادبیات می دادم و منابع آموزشی اندکی در این زمینه وجود داشت. برای آشنایی بیشتر خودم با این حوزه از جامعه شناسی این مقاله را تالیف کردم. از آن روز تاکنون منابع بسیار ارزشمند و تخصصی به زبان فارسی در زمینه جامعه شناسی هنر و ادبیات منتشر شده است. با وجود این گمان می کنم این مقاله همچنان به مثابه یک متن مقدماتی برای دانشجویان این رشته مفید باشد هر چند کاستی های فراوانی دارد. لازم است از دانشجوی عزیزم خانم مهتا نوروزی که تایپ این مقاله را انجام داند و آن را برای انتشار در اینجا آماده ساختند صمیمانه تشکر کنم.

 

 

اهمیت زبان دانشگاهی و حرفه ای

متنی که ملاحظه می نمایید یکی از جلسات درس انسان شناسی من در دوره کارشناسی در انشگاه علامه طباطبایی است که اختصاص به تشریح و تتوضیح زبان علمی و دانشگاهی دانشگاهی دارد. آقای مهدی مولایی و خانم زهرا عابدی این بحث را مکتوب کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع گمان می کنم این بحث برای همه کسانی که با دانش و دانشگاه سر و کار دارند موضوع مهم و قابل توجهی است. از اینرو آن را از این طریق منتشر می سازم. البته بحث های زیادی هست که در این متن به آنها اشاره ای نشده است. من با توجه به محدودیت وقت کلاس و محدودیت های دیگر برخی از ابعاد موضوع را توضیح داه ام. با سپاس از همه دانشجویان عزیزم.

 

 

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,752,654
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1684
    • هفته جاری:11606