سخنرانی ها و نشست های سال 1395

اسطوره نبوغ

مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی جهان، در تیرماه 96 درگذشت. در یادداشت زیر که در روزنامه ایران منتشر شده است، به تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه این رخداد و بازتاب گسترده رسانه ای آن پرداخته ام:

مساله نسل و متولدین دهه هفتاد

متن زیر، گزارش مکتوب گفتگوی هفته نامه کرگدن (از گروه نشریات اعتماد) درباره مساله نسل و تفاوت های متولدین دهه هفتاد با من است که در خرداد ماه 96 منتشر شده است.

مساله مطالعه

در متنی که پیش رو دارید، مساله مطالعه در ایران را مطرح کرده ام. مساله کتاب یا مطالعه یکی از مساله های فرهنگی همگانی است که برای بهبود وضعیت آن، حدود یک قرن سیاست گذاری شده است.

نفس‌تنگی فرهنگی در جامعۀ ناخوانای معاصر

در مقاله زیر که در اردیبهشت ماه 96 در سایت فرهنگ امروز از من منتشر شده است، به تحلیل وضعیت خواندن در جامعه معاصر ایران پرداخته ام.

چرا مردم به «گفتمان معیشت‌خواه» نه گفتند؟

متن زیر، یادداشتی از من است که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 96 در روزنامه ایران منتشر شده است.

تحلیل انتخابات

در سوم خرداد 96، خبرگزاری عصر ایران، گفتگویی به منظور تحلیل انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با من انجام داد.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,065,776
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:581
    • هفته جاری:6797