رسالت مطالعات تاریخ فرهنگی چیست؟

در شماره اول نشریه مردم نامه، مقاله ای از من با عنوان «رسالت مطالعات تاریخ فرهنگی چیست؟» منتشر شده است. من در این مقاله پرداختن به ساحت وجودی انسان را بعنوان رسالت مطالعات تاریخ فرهنگی معرفی کرده ام.

آیا فرهنگ ایران امروز سکولار است؟؛ منظر انسان شناسی شناختی

متن زیر مقاله من با موضوع وضعیت دین در ایران امروز است که در شماره 20 نشریه جامعه، فرهنگ، رسانه منتشر شده است.

تشویش نوشتن

متن زیر، مقاله من در مورد مسئله‌مندی نوشتن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در ایران است که در شماه 37 نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی به چاپ رسیده است.

فرهنگ دانشگاهی و نشاط علمی

در آبان ماه 1395، در دانشگاه خوارزمی سخنرانی ای با موضوع فرهنگ دانشگاهی و نشاط علمی ارائه کردم. متن زیر گزارش مختصری از این سخنرانی است که آن را تقدیم شما می کنم:

روزی، روزگاری، هاله‌ی کمیابیِ طنز

متن زیر گفتگوی خانم رویا صدر با من درباره طنز است که در کتاب «اندیشیدن با طنز»، (انتشارات مروارید، 1395) به چاپ رسیده است.

بیم ها و امیدها در جهانی پر مخاطره

در آبان ماه 95، نشستی با موضوع «بیم ها و امیدها در جهانی پر مخاطره» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. من در این نشست، به تحلیل امید اجتماعی پرداختم.

نوشتن؛ ابزاری برای پی بردن به حقیقت

کتاب «گذری بر جهان فرهنگی انسان» منتشر شده توسط انتشارت پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری(1395)، دربرگیرنده مجموعه ای از گفتگوها درباره مردم‌شناسی و فرهنگ ایران است که به مناسبت هشتادم

جدیدترین کتاب ها

فرهنگ امروز ایران
مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران
تاریخ فرهنگی ایران مدرن

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,459,963
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1309
    • هفته جاری:15100