شادی چیست و از کجا می آید

این روزها مقاله ی بلندی درباره فرهنگ شادی از دیدگاه نظری و مفهومی نوشتم.  مدتی پیش گفت و گویی درباره شادی کرده بودم و شرح آن را هم در همین وب سایت گذاشته ام.  وقتی خواستم آن را بازبینی کنم به ذهنم رسید  که جنبه های نظری این موضوع را بررسی و تحلیل کنم.  ابتدا گمان نمی کردم این موضوع اینقدرها پردامنه و وسیع باشد. اما وقتی مقاله تمام شد تازه دریافتم که حتی اگر یک کتاب بزرگ هم در این زمینه بنویسم نمی توانم بحث نظری شادی را معرف کنم.

به هر حال فعلاً به همین مقاله اکتفا نمودم. در اینجا مقدمه مقاله و  اندکی از بحثم را تقدیم شما می کنم. انشاء الله بعد از چاپ مقاله تمام آن را در وب سایتم می گذارم.

تهران شهر تمدن ساز

امروز در اینترنت با مطلبی از خودم برخوردم که در وب سایت همشهری در روز دوم بهمن 1385 درج شده بود.  در بهمن 85 سخنرانی در یکی از فرهنگسراهای تهران در یک همایش درباره تهران داشتم و در آنجا درباره شهر تهران و خلاقیت صحبت کردم. این  سخنرانی را همان زمان همشهری منتشر کرده بود و  تا امروز آن را ندیده بودم. اکنون که بحث خلوت کردن تهران و خروج اجباری کارمندان و خطز زلزله رونق دارد، بد نیست به تهران یک بار هم از نظر خلاقیت نگاه کنیم! ضمناً  آن سخنرا نی را بازنویسی و ویرایش کرده ام.

با علوم انسانی در ایران چه کنیم؟

این روزها مشغول نگارش چند مقاله در زمینه چالش ها و راهبردهای توسعه علوم انسانی و اجتماعی در ایران هستم. یکی از مقالاتم اختصاص به بررسی راهبردهای توسعه این علوم در ایران دارد.. در اینجا بخش نتیجه گیری مقاله را تقدیم شما می کنم. کل مقالات هم به صورت کتابی با عنوان فرهنگ و آموزش انشاء الله روزی منتشر خواهد شد.

 

فرهنگ ایران امروز و مقایسه آن با فرهنگ های دیگر

امروز کتاب تازه ای با عنوان «مردم نگاری فرهنگ» به ناشر برای انتشار فرستادم.

مقدمه این کتاب را در اینجا می گذارم. در این مقدمه فصول و محتوای کتاب را معرفی کرده ام. دعا کنید انتشار آن کمتر از ده سال طول بکشد!

 

مردم نگاری فرهنگسومین کتابی است که نگارنده با عنوان مردم نگاری منتشر می نمایم. کتاب های «مردم نگاری هنر» (1390) و «مردم نگاری سفر» (1390)[1] کتاب های دیگر نگارنده هستند که هر یک به نوعی نوشته های اتنوگرافیک نگارنده در حوزه های متفاوت را در بر دارند.  

 

در جستجوی روح ایرانی

 متن حاضر در نشریه آیین شماره               بهار 1389 منتشر شد. این شماره مجله آیین اختصاص به روحیات ایرانی داشت و در ادامه شماره قبلی آن بود. آقای دکتر خانیکی می گفت از شماره های اخیر آیین استقبالی خوبی شده و خریداران زیادی دشاته است. من این مقاله را باید بازبینی می کردم و تغییراتی در آن می دادم اما فرصت نشد و متنی را که می بینید برای انتشار به مجله دادم. امیدوارم از خواندنش لذت ببرید.

وضعیت انسان شماسی ایران یعد از انقلاب 1357

Conceptualizing.jpg

کتاب فهم انسان شناسی ایران: چشم اندازهای گذشته و حال منتشر شد. این کتاب مجموعه ای از مقالات درباره انسان شناسی ایران می باشد که جمعی از انسان شناسان  ایرانی و خارجی فعال در زمینه ایران آن را انتشار داده اند مشحصات کامل این کتاب و عتاوین فصول آن را در اینجا ملاحظه می نمایید. فصل چهارم این کتاب تالیف نگارنده می باشد. خانم دکتر شهناز نجم آیادی این کتاب را تدوین و ویرایش نموده اند. صمیمانه از زحمات وی تشکر می تمایم. برای انشار این کتاب زحمات فراوانی کشیدند.

 CONCEPTUALIZING IRANIAN ANTHROPOLOGY
Past and Present Perspectives


Edited by Shahnaz R. Nadjmabadi

 256 pages, 22 tables, bibliog., index
ISBN 978-1-84545-626-9 Hb $90.00/£53.00 Published (January 2010

مردم نگاری یک بیماری

این مقاله در فصلنامه انسان شناسی شماره 4 که در تیر 1389 بیرون آمد انتشار یافت. موقع نگارش این متن قصد انتشار آن در مجله دانشگاهی را نداشتم. قصدم صرفا ثبت و مستند کردن خاطرات و نجاربم بود. اما بعدآ آن را با اندکی تغییر برای انتشار به فصلنامه انسان شناسی دادم. همت آقای امیر هاشمی مقدم نیز به انتشار آن کمک بسیار نمود. مجموعه خاطرات و سفرنامه هایم بصورت کتابی با عتوان «مردم تگاری سفر» توسط نشر ثالث در دست انتشار می باشد. این مقاله نیز یکی از فصول آن کناب است. ضمنا متن حاضر یا مقاله ای که انتشار یافته است تفاوت هایی دارد زیرا برخی بخش های موجود در آن متن انتشار یافته سانسور شده است. بهر حال شما متن حاضر را به عتوان خاطراتم بخوانید.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,182,336
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:456
    • هفته جاری:6780