مساله مطالعه

در متنی که پیش رو دارید، مساله مطالعه در ایران را مطرح کرده ام. مساله کتاب یا مطالعه یکی از مساله های فرهنگی همگانی است که برای بهبود وضعیت آن، حدود یک قرن سیاست گذاری شده است.

نفس‌تنگی فرهنگی در جامعۀ ناخوانای معاصر

در مقاله زیر که در اردیبهشت ماه 96 در سایت فرهنگ امروز از من منتشر شده است، به تحلیل وضعیت خواندن در جامعه معاصر ایران پرداخته ام.

چرا مردم به «گفتمان معیشت‌خواه» نه گفتند؟

متن زیر، یادداشتی از من است که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 96 در روزنامه ایران منتشر شده است.

تحلیل انتخابات

در سوم خرداد 96، خبرگزاری عصر ایران، گفتگویی به منظور تحلیل انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با من انجام داد.

وضعیت کتاب در جامعه امروز ما

متن زیر گزارش نشستی با حضور من و دکتر مقصور فراستخواه درباره وضعیت کتاب در ایران امروز است که در اردیبهشت ماه 96 توسط روزنامه ایران منتشر شده است:

اخبار کتاب

در چهاردهم اردیبهشت ماه 96، در نمایشگاه کتاب در نشست تقدیر از خبرنگاران حوزه کتاب، سخنرانی ای را ارائه کردم که گزارش آن را در ادامه تقدیمتان می کنم:

مساله کتاب در ایران امروز

متن زیر، گزارش مکتوب سخنرانی من در نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه 96 است که توسط خبرگزاری ایبنا منتشر شده است:

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,805,998
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:389
    • هفته جاری:10145