ایرانیان عصبانی نیستند؛ جامعه عصبی است!

متن زیر یادداشت من در روزنامه ایران است که در ششم دی ماه 96 منتشر شده است.

روش شناسی، آداب و فرهنگ نقد علمی

در 25 مهرماه 96، سخنرانی ای با موضوع نقد علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه کردم. متن زیر گزارشی از این سخنرانی است که توسط خبرگزاری فارس تهیه شده است. 

کارکردهای علوم انسانی در ایران

متن زیر، گزارش مکتوب گفتگوی وب سایت بردار با من درباره کارکردهای علوم انسانی و اجتماعی در ایران است که در اردیبهشت 1396 منتشر شده است.

مسأله دین و حافظه درایران معاصر

در آبان 96، نشریه عصر اندیشه مقاله ای از من با موضوع مساله دین و حافظه در ایران معاصر منتشر کرد.

تبدیل تهران به شبه‌پاریس با خیابان‌های انسان‌گریز

متن زیر گزارشی از نشست تاثیر مدرنیته بر شهر ایرانی است که با حضور من و دکتر عباس وریج کاظمی برگزار شد. این گزارش در چهارم آذر ماه 96 در روزنامه همشهری منتشر شد:

زلزله و مسئله سرمایه عاطفی سرگردان

روزنامه شرق در دوم آذر 96 یادداشتی از من منتشر کرد که در آن به تحلیل مساله سرمایه اجتماعی در جریان زلزله کرمانشاه پرداخته ام. این یادداشت را در ادامه تقدیمتان می کنم:

زلزله و حافظه کوتاه مدت ایرانیان

متن زیر، یادداشت دیگری از من در تحلیل زلزله غرب کشور است که در 28 آبان 96 در روزنامه ایران منتشر شده است:

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,065,775
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:579
    • هفته جاری:6797