تحلیل انتخابات

در سوم خرداد 96، خبرگزاری عصر ایران، گفتگویی به منظور تحلیل انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با من انجام داد.

وضعیت کتاب در جامعه امروز ما

متن زیر گزارش نشستی با حضور من و دکتر مقصور فراستخواه درباره وضعیت کتاب در ایران امروز است که در اردیبهشت ماه 96 توسط روزنامه ایران منتشر شده است:

اخبار کتاب

در چهاردهم اردیبهشت ماه 96، در نمایشگاه کتاب در نشست تقدیر از خبرنگاران حوزه کتاب، سخنرانی ای را ارائه کردم که گزارش آن را در ادامه تقدیمتان می کنم:

مساله کتاب در ایران امروز

متن زیر، گزارش مکتوب سخنرانی من در نمایشگاه کتاب اردیبهشت ماه 96 است که توسط خبرگزاری ایبنا منتشر شده است:

انتخابات، پاره ای از هویت مدرن

متن زیر، یادداشت من است که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در روزنامه آرمان ملی منتشر شده است:

نوروز، فرصتی برای اندیشیدن

متن زیر، یادداشت من در ویژه نامه روزنامه آرمان است که در 22 اسفند 95 به مناسبت نوروز، منتشر شده است:

کل فرآیند آموزش، شکلی از مستند کردن است

نشریه شوق تغییر، شماره 26 (دی ماه 1395) خود را به موضوع مستندسازی و روایت پژوهی اختصاص داده است. در این شماره، گفتگویی درباره رابطه آموزش و مستندسازی با من انجام شده است.

جدیدترین کتاب ها

فرهنگ امروز ایران
مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران
تاریخ فرهنگی ایران مدرن

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,458,954
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:300
    • هفته جاری:14091