انسان شناسی فرهنگی

مشخصات کتاب
نویسنده: 
دکتر نعمت الله فاضلی
زبان: 
فارسی
انتشارات: 
آراسته
سال چاپ: 
1390
ترجمه: 
ترجمه
6005908169.240.jpg

کتاب «انسان شناسی قرهنگی: جستارهای نظزی و عملی در انسان شناسی قرهنگی» در فروردین 1390 یوسیله نشر آراسنه منتشر شد. این کتاب را سال ها پیش ترجمه کرده بودم. اما به دلایلی انتشار آن تاکنون به تاحیر افتاد. این کتاب برای پاسحگویی به نیازهای آموزشی دانشجویان دروس انسان شناسی گردآوری و ترجمه و تالیف کرده ام. امیدوارم دانشجویان عزیز کناب را بپسندند و هنگام مطالعه و شب امتحان مرا نفرین نکنند!

کتاب انسان شناسی فرهنگی، مجموعه گفتارهایی در زمینه انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی است که نگارنده آن ها را با توجه به نیازهایی که در فرایند تدریس و تحقیق در رشته انسان شناسی در سال های اخیر با آن مواجه بوده، تهیه کرده است. هدف اصلی این کتاب و گفتارهای مختلف آن، فراهم کردن متونی است که بتواند کمبودهای موجود در ایران در زمینه مباحث نظری، روش شناختی، کاربردی و تحولات انسان شناختی را توضیح دهد. در طی سال های اخیر منابع و متون انسان شناسی در ایران به طور چشم گیری افزایش یافته است و کتاب های متعددی در زمشنه مبانی، روش های تحقیق، نظریه ها و برخی حوزه های انسان شناسی منتشر شده است.

 

اما با وجود این ما همچنان در برخی از زمینه ها، کمبودهای بارزی داریم. به عنوان نمونه در زمینه انسان شناسی کاربردی تاکنون بحث های اندکی در ایران انجام شده است. همچنین در بحث نظریه های انسان شناسی درباره نظریه اشاعه فرهنگی به جز اشارات کلی در لابه لای کتاب های مبانی یا نظریهه ای انسان شناسی، متن جامع و دقیق در اختیار نداریم. علاوه بر آن، در زمینه روند تحولات انسان شناسی و وضعیت کنونی آن، منابع اندکی در اختیار ماست. حتی در زمینه ابعاد معرفت شناسی انسان شناسی نیز منابع فارسی ناچیزی وجود دارد. کتاب حاضر در بردارنده گفتارهایی است که برای پاسخ گویی به این نیاز تهیه شده است. ( نقل از پیش گفتار کتاب)

* انسان شناسی فرهنگی - جستارهایی در قلمرو انسان شناسی فرهنگی - ترجمه: دکتر نعمت اله فاضلی - ناشر : آراسته - چاپ اول  اسفند 1389
 

فصول این کتاب عبارتند از :
فصل اول: قلمرو انسان شناسی/جیمز پیپل و گریک بایلی
رشته های فرعی انسان شناسی- انسان شناسی فیزیکی- باستان شناسی - انسان شناسی فرهنگی - انسان شناسی زبان شناختی - انسان شناسی کاربردی- انسان شناسی فرهنگی امروز- چشم اندازهای انسان شناختی - کل گرایی - مقایسه گرایی- نسبی گرایی - ارزش انسان شناسی -

فصل دوم: فرهنگ، موضوع انسان شناسی / نعمت اله فاضلی
مقدمه- کاربرد عامیانه- مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی - تعریف های فرهنگ - ویژگی های فرهنگ - مترادف های فرهنگ- اهمیت های فرهنگ - فرهنگ و بیولوژی- اشاعه فرهنگی - محتوای فرهنگ - نقد و نتیجه - ماخذ

فصل سوم: روش های انسان شناسی/ دانیل بیتس و فرد پلاگ
تحقیق در میدان - انتخاب مساله و طراحی دقیق- روش های جمع آوری - مشاهده مشارکتی - مصاحبه- جمع آوری داده های جمعیتی و فرهنگ مادی - تجربه کار میدانی - تجزیه و تحلیل داده ها - تجزیه و تحلیل آماری - تحقیق با استفاده از داده های ثانویه - روش های کمی در انسان شناسی

فصل چهارم: نیاز به نظریه در انسان شناسی / جان بیتی

فصل پنجم: تبیین در انسان شناسی: کارکرد اجتماعی و ساخت اجتماعی/ جان بیتی

فصل ششم: نظریه اشاعه/آدامسون هوبل
اختراع و اکتشاف- مجاورت تصادفی و اختراع - اشاعه خصایص فرهنگی - اشاعه فرهنگ مادی - اشاعه فرهنگ غیر ابزاری - اساطیر - پویایی شناسی اشاعه - عواقب گزینش معانی فنی - عواقب گزینش بی طرفی فرهنگی - ایدئولوژی و ساختار در تغییر فرهنگی - نقش شخصیت - اختراع موفق - اشاعه محرک - فرهنگ پذیری - فرهنگ پذیری افتراقی - فرهنگ پذیری سرخ پوستان منومینی- درجه فرهنگ پذیری- تغییر فرهنگی ارادی و اجباری - بحران فرهنگی و نهضت های واکنشی- نهضت های بومی گرایی، رقص روح- نهضت های تحولی، فذقه کارگو- نهضت های انقلابی فرهنگی

فصل هفتم: انسان شناسی کاربردی در نیمه نخست قرن بیستم/ ادوارد اوانس پریچارد

فصل هشتم: انسان شناسی کاربردی: گذشته و آینده/ رالف گریلو و آلن ریو
معنای انسان شناسی کاربردی - انسان شناسی کاربردی و تجربه مستعمره نشینی( استعماری)- زمینه های متغیر و نا متغیر پژوهش کاربردی- انسان شناسی در میانه - انسان شناسان در توسعه: انتخاب و مسوولیت

فصل نهم: انسان شناسی در قرن بیست و یکم( انسان شناسی در آینده)/ خوزه ماتوس مار

فصل دهم: انسان شناسی آزاد در سال 2000/ایکنا نزی میرو
انسان شناسی محافظه کار: قوم شناسی، انسان شناسی فرهنگی و کارکردگرایی- انسان شناسی آینده:انسان شناسی آزاد- سوالات فرا روی انسان شناسی

درباره کتاب
موضوع کتاب: 

انسان شناسی فرهنگی

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,066,275
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:219
    • هفته جاری:5936