اعتراضات و مساله کین توزی در ایران معاصر

در بهمن ماه 96، سخنرانی ای با موضوع اعتراضات و مساله کین توزی در ایران معاصر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه کردم. در این سخنرانی براساس نظریه کین توزی به تحلیل اعتراضات اخیر ایران پرداخته ام. متن زیر گزارش کوتاهی از این سخنرانی است که توسط وب سایت ایران آن لاین تهیه شده است:
به گزارش خبرنگار ایران آنلاین، دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چهارشنبه 25 بهمن ماه، در محل این پژوهشگاه بحثی را با عنوان "اعتراضات و مساله کین توزی" ارائه کرد.
وی در بحث خود نخست به تجمعات اخیر گریز زد و  تحلیل هایی که از این رخداد صورت گرفته بود را در چهار مورد دسته بندی کرد.
به زعم او، برخی از تحلیلگران ماهیت این اعتراضات را «اقتصادی» دانستند و آن را به نارضایتی های مردم در جریان ورشکستگی بانک های خصوصی ارجاع می دادند.
برخی دیگر، ماهیت تجمعات را «سیاسی» عنوان کردند و برنقش مخالفان انقلاب در خارج از کشور تاکید داشتند.

سومین تحلیل، تحلیلی «اجتماعی» از  تجمعات اخیر بود که سوء کارکرد نهادهای اجتماعی در شکل گیری تجمعات اخیر را موثر می پنداشتند.
چهارمین نوع تحلیل, تحلیل های «فرهنگی» بود که قائلان به این نوع تحلیل، بر نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در بروز چنین تجمعاتی باور داشتند.

دکتر فاضلی این چهار دسته تحلیل را در  پارادایم علی- عقلی نشاند و معتقد است که تمامی تحلیل هایی که از تجمعات اخیر صورت گرفت در این چارچوب پارادیمی می گنجد.
به زعم او، در سطح تحلیل علی-عقلی مسائل ساده سازی شده و در نتیجه، قابل فهم تر است. از این رو، به سرعت همگانی شده و مخاطب همگانی پیدا می کند.

او معتقد است که در تحلیل های علی- عقلی، عواطف و احساساتی چون خشم، نفرت، یاس، اعتراض و ... معلول فرض شده و جایگاه تعین بخشی در زندگی اجتماعی نمی یابند و در نتیجه به جای بررسی نفس این احساسات، علل برانگیزاننده آنها به تامل گذاشته می شود این در حالی است که  امیال و عواطف در جامعه ما به یک فرم یا شکل فرهنگی مستقل درآمده اند و خود به عنوان متغیری مستقل نیازمند واکاوی هستند که متاسفانه در پارادایم علی و عقلی مغفول واقع می شوند.
فاضلی، تحلیل های مبتنی بر نوعی نگاه فلسفی- جامعه شناختی را در بررسی رخدادهایی چون تجمعات اخیر، کارآمد دانست و تاکید کرد از رهگذر این رویکرد است که می توان جامعه معاصر را فهم کرد چراکه خصیصه جامعه معاصر پرورش احساسات ضد و نقیض است.
* برای دریافت فایل مقالات و سخنرانی های من به کانال تلگرام و آپارات مراجعه کنید:
کانال تلگرام:
https://telegram.me/DrNematallahFazeli
کانال آپارات:
http://www.aparat.com/DrNematallahFazeli
 
 

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,065,840
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:637
    • هفته جاری:6852