فرهنگ و مسئله شهر در گفتمان مدیریت شهری در ایران معاصر

فرهنگ و مسئله شهر در گفتمان مدیریت شهری در ایران معاصر
خانه گفتمان شهر و معماری - ششم مهر ماه 95
فایل اول
فایل دوم

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,180,280
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1338
    • هفته جاری:7227