بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی بر مبنای سیاست های خوانا و نویسا شدن مردم

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی بر مبنای سیاست های خوانا و نویسا شدن مردم
دانشگاه تربیت مدرس، 19 دی ماه 95
دکتر فاضلی در ابتدای صحبت های خود، کتابخانه عمومی را فضایی همگانی (متعلق به همه گروه های اجتماعی) می داند که هدفش ارتقای توانش های فرهنگی مردم است. به اعتقاد دکتر فاضلی، کتابخانه عمومی، پدیده ای مدرن است و با کتابخانه های دوران پیشامدرن متفاوت است. در ایران نیز، کتابخانه های عمومی،  محصول دوران مدرن، یعنی دوره ناصری به بعد هستند. در فرایند شکل گیری و تغییر کتابخانه های عمومی ایران، می توان سه نقطه عطف را شناسایی کرد:
شکل گیری دولت مدرن و پیدایش کتابخانه های عمومی: در این دوران، دولت های مدرن کتابخانه های عمومی را با چند هدف اصلی توسعه دادند:
شکل دادن هویت ملی در رابطه دولت- ملت
شکل دادن حافظه جمعی، یعنی المان های یادآورشهری، که لازمه شکل گیری سوژه مدرن است.
پرورش سوژه مدرن خوانا و نویسا
تقویت دموکراسی از راه دسترسی همگانی به امکانات شهری از جمله کتابخانه ها
انقلاب اسلامی و توسعه کتابخانه های عمومی: با وقوع انقلاب اسلامی، با توجه به ایدئولوژی اسلامی و جایگاه «کتاب و قلم» در اندیشه اسلامی،  فرایند شکل گیری و توسعه کتابخانه های عمومی ادامه یافت. این امر بویژه در روستاها موثر بود و توانست جمعیت «خوانا و نویسایی» پرورش دهد که بسیاری از آن ها، امروزه بعنوان روشنفکران و نویسندگان دانشگاهی در حال فعالیت هستند.
انقلاب ارتباطی و  تغییر کتابخانه های عمومی: امروزه، با ظهور تکنولوژی های ارتباطی و دیجیتالی، دسترسی جامعه به کتاب های الکترونیکی و انبوهی از اطلاعات تسهیل شده است. در این شرایط،  باید درمحتوا و کارکرد کتابخانه های عمومی تغییراتی ایجاد شود تا این کتابخانه ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. برای این تغییر، می توان راهکارهای زیر را در پیش گرفت:
ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز مردم توسط کتابخانه های عمومی، مثل برگزاری کارگاه های آموزشی، خدمات دسترسی به اینترنت، فیلم ها و رسانه های تصویری
توجه به جغرافیای فرهنگی محله: یک سیاست ایدئولوژیک کلی برای مدیریت کتابخانه های عمومی امروزی، ناکارآمد است. محتوا و کارکرد هر کتابخانه باید براساس ویژگی های فرهنگی محله و ساکنان آن، تاریخ، امکانات و محدودیت های آن تعیین شود.
توجه به علایق و نظرات مردم در تهیه کتاب ها و منابع کتابخانه
واگذاری امور اجرایی و مدیریت کتابخانه های عمومی به مردم محله
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,188,853
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:158
    • هفته جاری:3914