نقش آموزش و مدرسه در رشد شهروندی

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان نقش آموزش و مدرسه در رشد شهروندی
همایش از شهرنشینی به شهروندی
پانزدهم اسفندماه 95، اتاق بازرگانی اصفهان
دکتر فاضلی در این سخنرانی به ارائه یک بینش فرهنگی نسبت به شهروندی می پردازد و می کوشد تا این بینش را به زمینه اجتماعی و فرهنگی و فرایندهای تحول جامعه معاصر ایران پیوند بزند.
شهروندی از منظر فرهنگی، یک شیوه زیست و مجموعه ای از توانش های وجودی است که انسان امروزی برای داشتن یک زیست شرافتمندانه، مسئولانه و اخلاقی در جامعه شهری شده و در حال تغییر امروزین،  باید از آن برخوردار باشد.
 شهر و کلان شهر یک وضعیت و یک شکل زندگی است و ساختار احساسات و ادراک ما در این شیوه زندگی خلق می شود.
مجموعه نهادهای مدرن مثل دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه ها، رسانه، صنعت نشر، هنرها، بروکراسی و وزارتخانه ها ایجاد شده اند تا انسان نوعی معاصر ایران، یک زیست شهری و کلان شهری را تجربه کند.
مهمترین هدف آموزش در جامعه معاصر، پرورش انسان نوعی معاصر یعنی شهروند بوده است.
شهروند نه به معنای شهروند سیاسی بلکه یعنی شهروند چند فرهنگی، اکولوژیک، تکنولوژیک، جهانی، هنری، بصری و کارآفرینی که توانایی برقراری ارتباط خلاقانه و مسئولانه با تغییرات پرشتاب را داشته باشد.
اما در ایران، نظام آموزشی، رسانه ها و فضای تعاملی، امکان پرورش سوژه خلاق، مدرک و منتقد را فراهم نکرده اند.
آموزش از چند راه می تواند به رشد شهروندی کمک کند:
ترویج ایده شهروندی در جامعه از طریق مدرسه، دانشگاه و رسانه
آموزش شیوه زیست شهروندی
فراهم ساختن امکان مشارکت و گفتگو
آموزش ارزش های مدارا، تساهل و تحمل دیگری
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,182,005
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:125
    • هفته جاری:6449