فرهنگ سازمانی توسعه

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان فرهنگ سازمانی توسعه
26 بهمن ماه 95، پارک علم و فناوری اقبال یزد
دکتر فاضلی دراین سخنرانی به این پرسش پاسخ می دهد که برای تسریع و تسهیل فرایند توسعه در جامعه، به چه فرهنگ سازمانی ای نیاز داریم؟
سازمان ها، تمام اشکال نظام اداری دولتی، غیر دولتی و عمومی هستند که برای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه تحت یک نظم دیوانسالاری شده مدرن، شکل گرفته اند.
فرهنگ سازمان، نظام معنایی و جو حاکم بر سازمان است که روح و جان سازمان را شکل می دهد.
سازمان ها در ایران با حداقل بهره وری و حداکثر هزینه عمل می کنند:
از طرفی، همه ابعاد زندگی ما روز به روز بیشتر تحت تاثیر سازمان های مدرن قرار می گیرد.
از طرف دیگر، تصور ما از سازمان، هنوز مجموعه ای از نظام حقوقی، آیین نامه ها و یک بروکراسی رسمی است و به نقش و اهمیت "فرهنگ سازمانی" توجهی نداریم.
فرهنگ سازمانی کارآمد نیازمند المان ها و نشانه ها، قهرمانان سازمانی، داستان ها و روایت های سازمان و زبان مشترک است؛ تا امکان معناسازی اعضای سازمان و تبدیل ذهنیت ها به عینیت فراهم شود.
چنین فرهنگ سازمانی ای، امکان تعامل افراد درون سازمان، انرژی عاطفی و انگیزه را ایجاد می کند.
تعامل و انرژی عاطفی، سازمان را کارآمد می کند و اعضای آن را سخت کوش، خلاق و علاقه مند می سازد.
دلایل نداشتن فرهنگ سازمانی کارآمد در ایران عبارتند از:
عدم آگاهی به اهمیت و جایگاه فرهنگ سازمانی:
توجه و تاکید بر "حضور فیزیکی انسان" در سازمان و بی توجهی به "جان انسان"، توانش یادگیری و یاددهی و خلاقیت او
اهمیت نداشتن و مساله نبودن انسان:
توجه و تاکید بر "دولت سازی"، نه ملت سازی.
اهمیت سازمان در تداوم، تثبیت و گسترش قدرت
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,184,437
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:431
    • هفته جاری:7228