ما چه نیازی به پیتر برگر داریم؟

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان ما چه نیازی به پیتر برگر داریم؟
همایش جامعه شناسی پدیداری و جامعه ایرانی: تحلیل و ارزیابی جامعه شناسی پیتر برگر
سوم اسفندماه 95، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر فاضلی در این سخنرانی، پس از مروری بر ایده های پیتر برگر در کتاب "ذهن بی خانمان" به این پرسش پاسخ می دهد که ما از ایده های برگر چه استفاده ای می توانیم بکنیم؟
به اعتقاد برگر، دیوان سالاری و فناوری بعنوان حاملان اولیه و شهرنشینی و فناوری های ارتباطی و رسانه ای بعنوان حاملان ثانویه فرایند مدرنیته یا نوسازی، اشکالی از ساخت های آگاهی را بوجود آورده اند.
منظور برگر از آگاهی، آگاهی زندگی روزمره است.
نوع آگاهی روزمره و معمولی حاصل از این حاملان باعث "بی خانمان شدن ذهن" ما شده است.
بی خانمانی ذهن وضعیتی است که ما دچار آشفتگی های گوناگون می شویم:
تفکیک و جدایی زندگی عمومی و خصوصی
تکثر زیست جهان ها و تکه پاره شدن تجربه ها
افول جایگاه دین بعنوان پناهگاه معنایی و وجودی انسان ها
ما می توانیم از پیشنهاد پیتر برگر در مقابل وضعیت بی خانمانی ذهن استفاده کنیم:
از طرفی، ما محکوم به مدرن شدن هستیم، پس نباید تلاش کنیم با آن بجنگیم، چرا که به خشونت می انجامد.
از طرف دیگر، حاملان نوسازی باید تحت نظارت و قید و شرط های معینی قرار بگیرند تا در بافت های گوناگون هم باقی بمانند و هم انسانی باشند.
ما باید از مفهوم عقلانیت کارکردی برگر استفاده کنیم.
عقلانیت کارکردی، مفهومی تجربی (حاصل تجربه زیسته ملت ها) است نه مفهومی فلسفی.
با استفاده از مفهوم "عقلانیت کارکردی" باید تجربه های عملی خود را بررسی و ارزیابی کنیم و از تجربه موفق شهرهایی مثل یزد که با وجود بالاترین میزان صنعتی شدن و شهرنیشنی پایین ترین میزان آسیب های اجتماعی را دارند، استفاده کنیم.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,181,202
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:854
    • هفته جاری:7113