علوم انسانی و اجتماعی به مثابه شیوه زندگی

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان علوم انسانی و اجتماعی به مثابه شیوه زندگی
25 بهمن ماه 95، دانشگاه یزد
دکتر فاضلی در این سخنرانی به این پرسش پاسخ می دهد که "بین رشته تحصیلی و بطور کلی دانش و دانشگاه با فردی که تحصیل علم می کند چه رابطه ای وجود دارد؟"
مساله پیش روی دانشگاهیان در ایران، بیگانگی آموزشی و دانشگاهی است.
بیگانگی آموزشی، به معنای حس بی تفاوتی، بی قدرتی و انفصال از آموزش، پژوهش و محیط دانشگاهی است.
بیگانگی آموزشی وضعیتی است که در آن، اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاهی، توانایی متناسب ساختن آموزش با ظرفیت های وجودی، موقعیت های روحی و روانی، جایگاه، زندگی و شخصیت خود را ندارند.
در این وضعیت، فرایند جامعه پذیری آکادمیک و درونی شدن ارزش ها و باورهای علم و دانشگاه مثل باور به خواندن و نوشتن اتفاق نمی افتد.
بیگانگی دانشگاهی، در سه سطح سیستم  (مدیریت نظام آموزش عالی)، ساختار (تحولات جامعه) و سوژه (انسان آکادمیک) قابل بررسی است.
در سطح سوژه، راه برون رفت از بیگانگی، آگاهی به ارزش های وجودی علم، بویژه علوم انسانی و اجتماعی، و نقش این علوم در تحقق بخشی به خود و رسیدن به خودآگاهی تاریخی و وجودی است.
برای رهایی از بیگانگی باید دانش و دانشگاه را بعنوان راهی برای "بودن" بدانیم، نه داشتن.
رهایی از بیگانگی دانشگاهی، نیازمند شجاعت و جسارت است.
علوم انسانی و اجتماعی به مثابه شیوه زیستن به معنای تلاش برای یک "بودن دانشگاهی" است، یعنی درونی کردن ارزش اندیشیدن و اصیل بودن در نقش دانشگاهی.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,181,274
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:926
    • هفته جاری:7185