معرفی کتاب های آقای دکتر نعمت الله فاضلی

تألیفات

 1. مدرن، یا، امروزی شدن فرهنگ ایران: رویکردی انسان شناختی و مطالعات فرهنگی

 2. فرهنگ و دانشگاه

 3. انسان‌شناسی مدرن در ایران معاصر: تاریخچه، تحولات، مسائل و چالش‌ها

 4. مردم نگاری سفر: توصیف‌ها و تحلیل‌های انسان شناختی از فرهنگ و جامعه امروز غرب

 5. مردم نگاری آموزش: چند مطالعه مردم نگارانه در زمینه آموزش و پرورش ایران امروز

 6. انسان‌شناسی فرهنگی. جستارهایی دربارهٔ قلمرو نظری و عملی انسان‌شناسی فرهنگی

 7. کافی شاپ و زندگی شهری

 8. خانواده و زندگی شهری. تهران

 9. همسایگی و زندگی شهری

 10. فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در گفتمان‌های شهری با تکیه بر مطالعات شهر تهران

 11. مردم نگاری هنر: جستارهای جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی در زمینه هنرها و ادبیات

 12. مردم نگاری فرهنگ: مطالعات انسان شناختی دربارهٔ فرهنگ ایران امروز و دیگر فرهنگ‌های جهان

 13. نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی

 14. بررسی متون طنز عامیانه ایرانی

 15. تاریخ فرهنگی ایران مدرن (گفتارهایی در زمینه تحولات گفتمانی ایران امروز از منظر مطالعات فرهنگی)

 16. پشت دریاها شهری است: فرایندها، روش‌ها و کاربردهای مردم نگاری شهری

 17. در حوالی همین کوچه‌ها: گفتگوهایی در زمینه فرهنگ امروز ایران

 18. تجربه تجدد: رویکرد انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران

 19. مسئله چیست؟ مسئله شناسی فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی

 20. زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز (با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران)

 21. شادی و فرهنگ

 22. Politics of culture in Iran: anthropology. politics and society in the twentieth century London

 

ترجمه‌ها

 1. فرهنگ و توسعه: رهیافت مردم شناختی به توسعه، یونسکو

 2. انسان‌شناسی فرهنگی: جستارهایی دربارهٔ قلمرو نظری و عملی انسان‌شناسی فرهنگی، جیمز پیپلز، جان بتی، گریک بایلی، رالف گریلو، آدامسون هوبل

 3. تاریخ فرهنگی چیست؟، پیتر برک

 4. بازاندیشی در سیاست فرهنگی، جیم مک گوییگان

 5. فرهنگ جهانی: رسانه، هنر، سیاست گذاری و جهانی شدن، دایانا کرین، نوبوکو ناواشیما، کنجی کاوازاکی

 6. سیاست فرهنگی، توبی میلر، جورج یودیس

 7. روش‌های پژوهش تصویری در علوم اجتماعی: بینش‌های آگاهی بخش. استفان اسپنسر

آمار سایت

 • شمارنده سایت:4,066,050
 • محتوای منتشر شده:822
 • بازدیدکنندگان:
  • امروز:847
  • هفته جاری:7062