The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

انتخابات، پاره ای از هویت مدرن

متن زیر، یادداشت من است که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 در روزنامه آرمان ملی منتشر شده است:
انتخابات یکی از مدل های تمهیدی دنیای معاصر یا مدرن و در واقع بخشی از شیوه زندگی انسان امروزی در تمامی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه است. انتخابات امروزه اگرچه به منزله امری سیاسی شناخته می شود و در نظام های سیاسی و قوانین اساسی جوامع تعریف شده است اما در نتیجه بیش از یک قرن اجرای آن، در تمام امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بصورت یک امر فرهنگی در آمده است. به این معنا که انسان و جامعه امروزی، شیوه شناخت از زندگی و هستی امروزینش را در قالب آینده انتخابات فهم و معنا می کند. ما انسان های امروزی انتخاب می کنیم. انتخاب کردن نه تنها راهی برای سامان زندگی جمعی ما، در تمامی حوزه هاست بلکه شیوه بنیادین تعریف ما از خود بعنوان انسان امروزی است. ما انتخاب می کنیم یعنی آگاهی و آزادی خود را بعنوان انسان امروزی شکل می دهیم. از این زاویه اگر به انتخابات نگاه کنید می بینید که انتخابات صرفا یک پدیده سیاسی که در آن رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها را در کارخانه جات، مدارس و محیط های کاری انتخاب می کنیم، نیست. انتخابات از این زاویه، پاره ای از هستی فرهنگی انسان امروزی است که از طریق آن، به زندگی جمعی خود معنا می بخشیم.

انتخابات امروزه امری اجتناب ناپذیر یا پاره ای از وجود جسمی لاینفک همه ماست. اگر تجربه های روزمره خود را نگاه کنیم، می بینیم که ما انسان های امروزی چه در مدرسه و کارخانه، یا اداره و هرجای دیگری که باشیم، دائما با انتخاب کردن سروکار داریم. انتخاب شورای دبیران، شورای مدیران، انجمن اولیا و مربیان در مدرسه، یا انتخابات در اتحادیه های صنفی و کارگری برای انتخاب نمایندگان اصناف یا کارگران یا انتخابات در گروه های آموزشی دانشگاه ها و سایر سازمان ها، همه گوشه هایی از رواج همگانی انتخاب کردن یا انتخابات در زندگی روزمره انسان معاصر یا امروزی است.

با وجود همگانی و همه جایی بودن انتخابات، همچنان برای بسیاری از ما جایگاه انتخاب کردن و انتخابات شاید تعریف نشده باشد. عده زیادی از شهروندان ممکن است هنوز به اهمیت و جایگاه انتخابات در شکل دادن به هویت مدرن یا معاصر انسان امروز پی نبرده باشند. انتخابات را باید بعنوان سازوکاری برای تولید و توزیع قدرت در جامعه درک کرد و آن را بعنوان پاره مهمی از هویت مدرن یا معاصر هر انسانی در جامعه امروزی دانست. اگر به انتخابات از زاویه بودن جمعی مدرن خود نگاه کنیم، آنگاه به این نتیجه می رسیم که علی رغم نقدهایی که ممکن است به شیوه برگزاری انواع انتخابات در کشور داشته باشیم، باز باید همچنان برای تکمیل و توسعه فرایند انتخابات در جامعه مان تلاش کنیم. از این زاویه انتخابات را نمی توان صرفا به دلیل نقدهایی که ممکن است ما به جنبه های سیاسی یا کژتابی های موجود در فرایند انتخابات داریم، تحریم کنیم یا به شکلی خود را برای شرکت نکردن در آن موجه سازیم. شرکت نکردن در انتخابات به معنای دست شستن از شکل بخشیدن به هویت امروزی و معاصر جمعی و فرهنگی مان است. هر انسانی که اکنون، صرفا در پرتو تجربه های تلخش از شغل یا نارضایتی از جامعه یا نظام سیاسی گمان می کند که می تواند با پرهیز از انتخابات، مرهمی بر زخم ها و نارضایتی های خود بگذارد، باید به این نکته توجه کند که او زخم تازه ای بر پیکره خود و جامعه اش می زند. زخمی که در نهایت نه تنها زخم های پیشین او را دردناک تر می کند بلکه می تواند زخم های تازه ای برای او بسازد.

* برای دریافت فایل مقالات و سخنرانی های من به کانال تلگرام و آپارات مراجعه کنید:

کانال تلگرام:

https://telegram.me/DrNematallahFazeli

کانال آپارات:

http://www.aparat.com/DrNematallahFazeli

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,910,810
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:346
    • هفته جاری:5493