نقد فرهنگ دانشگاهی در ایران

12.jpg

گزارش روزنامه بهار از سخنرانی من در موسسه رخداد تازه را می خوانید. این گزارش در روز یکشنبه 29 بهمن 1391 منتشر شد و سخنرانی نیز دو هفته قبل از آن انجام شده بود.

پرورش هنر استدلال

ensha-tanz.jpg

آمریکا: امپراتوری انشا
معرفی و تحلیلی از «پرورش هنر استدلال: الگوهای تبیین اندیشه در فرهنگ آموزش ژاپن و آمریکا»
نویسنده: ماساکو واتانابه

شهر و میراث فرهنگی

tehran-ghadim.jpg2_.jpg

نشستی در روز دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 در فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس- از ساعت 8 تا 12 در زمینه مناسبات میراث فرهنگی و شهر برگزار می شود. در این نشست من نیز از ساعت 10 تا 11 سخنرانی می کنم.

ادامه سخنرانی نقد گفتمان روش تحقیق در ایران

imagescacw6oqz.jpg

یکشنبه 8 بهمن ماه 1391 ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در سالن انجمن جامعه شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (پل گیشا) بحث نقد گفتمان روش تحقیق ادامه پیدا می کند.

نقد گفتمان روش تحقیق در دانشگاه های ایران

images5.jpg

سخنرانی در روز چهار شنبه 27 دیماه 1391 در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن علاوه جعفری در زمینه نقد روش تحقیق در دانشگاه های ایران دارم.

تبارشناسی دورغ گویی و دورویی در ایران امروز

lying.png

فرارو- یک استاد دانشگاه می گوید: «ریاکاری، دورویی و دروغگویی اجتماعی تا حدودی تابعی از نظام مدیریت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه است.

گفتمان های دانشگاه در ایران

untitled.png

متن حاضر امروز دهم دی ماه 1391 در روزنامه اعتماد منتشر شد.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,180,345
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1403
    • هفته جاری:7292