لختی ها

لختی هاچیزی که بیش از هر پدیده ی دیگری در تما م سال های اقامتم در لندن مرا با حیرت مواجه ساخت، ”جنبش برهنگان“ که شاخه ایی از ”طبیعت گرایان“ (Naturists) است، بود. من ابتدا در برنامه ایی تلویزیونی به نام ”مردم برهنه “ (People Naked) که در تابستان 1999 از تلویزیون بی بی سی پخش شد با ”برهنگان“ آشنا شدم. این برنامه راهپیمایی تعداد زیادی، حدود 500 زن و مرد عریان و لخت کامل در لندن را نشان می داد. راهپیمایان برهنه خواهان قانونی شدن لباس نپوشیدن در خیابان ها و زندگی عریان بودند. رهبر این گروه، جوان 35 ساله ایی بود که ریش های بلندی داشت، و به روی درختی در میدان ترافالگار رفته بود و با بلند گویی خطابه غراء و بلندی را در دفاع از جنبش برهنگان ارائه می کرد. او مانند روحانی اخلاق گرا، مردم و پلیس را موعظه می کرد و خواهان آن بود که باید به ”برهنگان“ آزادی ها و حقوق اجتماعی اعطا شود. سخنان او بسیار اعجاب انگیز بود.

هرزه نگاری و سیاست

هرزه نگاری و سیاستروزهای 23-26 سپتامبر 2002، یعنی هفته پیش، نشست سالانه حزب لیبرال دموکرات بریتانیا در شهر برایتون برگزار شد. سه حزب اصلی بریتانیا عبارتند از حزب محافظه کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات.  در بریتانیا مرسوم است که تلویزیون بی بی سی اجلاس سرانه احزاب را مستقیمآ پخش می کند، زیرا اجلاس احزاب از مهمترین رویداد های سیاسی کشور محسوب می شوند و تلویزیون وظیفه دارد آنها را بدون تفاوت و تبیعیض میان هیچیک از احزاب پخش کند.  تجزیه و تحلیل سخنرانی ها، روش ارائه آنها، نوع موضع گیری احزاب و مردم نسبت به اجلاس می تواند فرهنگ سیاسی بریتانیا را نشان دهد. اگر بخواهم در یک عبارت کوتاه اجلاس احزاب را توصیف کنم، خواهم گفت ” نمایش دموکراسی که در آن احزاب به تشریح برنامه و اهداف خود درباره مسائل واقعی مردم می پردازند و در رقابتی سنگین تلاش می کنند گوی سبقت را در بدست آوردن افکار عمومی از رقبای خود بربایند.

دفاع از پورنوگرافی

در ستایش زمان

در ستایش زمانزمان و مکان دو مقوله اصلی است که زندگی انسان در بستر آنها شکل می گیرد و هستی انسان و فرهنگ ها محصول و محصور زمان و مکان است. اما ما اغلب از اهمیت و طرز کار این دو مقوله مهم غافل هستیم. تعیین این که کدام مهمترند هم کاری بیهوده ای است چرا که یکی بدون دیگر ناممکن است. هرجا زمان هست، مکان هم نیز هست. و بالعکس. می دانم که فلاسفه درباره مفهوم زمان اتفاق نظر ندارند. حتی انسان شناسان هم نشان داده اند در فرهنگ های مختلف فهم ها و برداشت های متفاوتی از زمان دیده شده است. نمی خواهم در اینجا وارد این بحث شوم. من می دانم که چیزی بنام زمان وجود دارد زیرا ساعت مجی من اکنون آن را اندازه گیری می کند. من می دانم حوادث بسیاری تا این لحظه در گذشته رخ داده است. و می دانم که من بسوی لحظه ای در آینده در حرکت هستم. پس گذشته، حال و آینده مقولات زمان هستند که من بکمک تکنولوژی های سنجش زمان می توانم آنها را تعریف کنم.

تحویل سال مباک باد

 

تحویل سال است

 

تیک تاک،

 

سالی دیگر گذشت،

 

اینک چندین و چند ساله شدیم

 

دریاب.

 

آن که رفت آنی بود.

 

این که هست هم آنی است در راه رفتن.

 

 

عمه عالمتاج

عمه عالمتاجعمه عالمتاج هم رفت. پنجشنبه (پنجم بهمن) در گورستان مصلح آباد دفن شد. جمعه هم در «مسجد جامع» ده مجلس ترحیمش را گرفتند. الفاتحه. مثل بقیه او هم قبل از 75 سالگی وداع کرد. کم کم این عقیده پیدا شده که خاندان حاج وسعت الله به 75 سالگی نرسیده بار سفر را می بندند. پدر پدر بزرگم، پدر بزرگم، پدرم، عمو ابراهیم، عمو مرتضی و مادر بزرگ ها، همه قبل از 75 سالگی رفتند. سکته قلبی کرد. قبل از آن هم پایش شکسته بود. حال خوشی نداشت. عمو مرتضی برادر تنی اش بود. با هم خیلی مهربان و صمیمی بودند. می گویند طاقت مرگ برادرش را نداشت. غصه برادر او را از پا درآورد. چه زیباست چنین مهربانی ها. آیا فردا باز هم مهر برادر و خواهر اینچنین خواهد بود؟ نمی دانم. هر چه بود رفت.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,186,153
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:576
    • هفته جاری:7213