سیاست گفتگوی اجتماعی

آبان ماه 1393 به مدت چهار روز سفری به اردبیل داشتم. این سفر از طرف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد و چند سخنرانی در آنجا انجام دادم. یکی از آنها برای مدیران و کارشناسان استان اردبیل در استانداری اردبیل انجام شد. من تلاش کردم در زمینه مسائل اجتماعی و راهبردهای مواجهه با آنها صحبت کنم. معاونت فرهنگی پژوهشگاه گزارشی از این سخنرانی تهیه کرده است که آن را تقدیم می کنم.
 

مطالعات فرهنگی چیست؟

سال 1387 سخنرانی در دانشگاه امام صادق (ع) در زمینه معرفی مطالعات فرهنگی انجام دادم. علیرضا قمصری از دانش آموختگان این دانشگاه این سخنرانی پیاده و ویرایش کرده و در سایت «دعوت» متعلق به دانشجویان رشته فرهنگ و ارتباطات این دانشگاه گذاشته است. امروز این سخنرانی را دیدم و آن تقدیم شما می کنم. این سخنرانی مرور اجمالی است بر شکل گیری و تحول مطالعات فرهنگی. خواندن آن را به علاقه مندان مطالعات فرهنگی توصیه می کنم.
 

چرا حفاظت از تنوع زبانی مهم است؟

امروز تصادفی دیدم علی سلیمانی از دانشجویان درس انسان شناسی من در دانشگاه امام صادق (ع) مجله اینترنتی به نام دانش ساخته و مباحث درس انسان شناسی زبان کلاس مرا در آن نشر داده است. البته در این مجله مطالب مختلفی از منابع گردآورده و به عنوان نشریه دانشجویی سعی کرده است کاری انجام دهد. من برای تشویق این نوع دانشجویان عزیزی که تلاش می کنند تا بهتر بیاموزند مطالب نشریه دانش را در اینجا منتشر می کنم. 
 

اضلاع سه گانه مطالعات فرهنگی در ایران

یادداشت حاضر در مجله «خبرنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران» شماره 11 و 12 بهار و تابستان 1390 منتشر شد. 
هدف این یادداشت، اشاره به یکی از چالش های مهم مطالعات فرهنگی در ایران، در مسیر توسعه و تکامل آن می باشد. به اعتقاد من برای توسعه و تکامل مطالعات فرهنگی در ایران، باید تمام تجارب و سرمایه هایی که به نوعی می توانند به مطالعات فرهنگی مرتبط باشند یا این دانش می تواند از آن تغذیه کند، باید استفاده کرد. مطالعات فرهنگی در ایران مثلثی را تشکیل می دهد که یک ضلع آن آموزش این رشته در دانشگاهها؛ و ضلع دیگر آن سنت روشنفکری؛ و سومین ضلع، ترجمه متون و منابع این رشته می باشد. در این یادداشت به نحو مختصر به ضرورت توجه بیشتر به هم پیوندی این اضلاع و برقراری ارتباط آنها اشاره می کنم. به نظر می رسد ما در حال حاضر تا حدودی به صورت جزیره های دور افتاده از یکدیگر عمل کرده ایم، یعنی روشنفکران عمومی، خود را چندان متکی یا در پیوند با دانشگاهیان ندیده اند، دانشگاهیان خود را از سنت ترجمه برتر می دانند، و مترجمان نیز دانشگاهیان یا حتی روشنفکران را چندان به رسمیت نمی شناسند. البته همانطور که اشاره خواهم کرد، بر این باورم که این سه ضلع یا سنت با یکدیگر تعامل دارند، اما لازمه ی پیشرفت مطالعات فرهنگی، تلاش برای هم پیوندی و هم افزایی بیشتر دانش و تجربه ی این سه ضلع می باشد.

تبارشناسی علوم انسانی و اجتماعی در ایران

«مجله خِردنامه» که مچله روشنفکری و اندیشه ای موسسه همشهری است در شماره 138 اسفند 1393 گفت و گوی طولانی با عنوان «علم در ید قدرت» در زمینه تبارشناسی مناسبات قدرت و علوم انسانی و اجتماعی در ایران با من را منتشر کرد. این گفت و گو دو سال قبل هنگامی که این علوم با چالش های سیاسی حادتری روبرو بودند انجام شده بود. متن گفت و گو را کمی اصلاح کرده و جاهایی تغییرات جزئی در آن داده ام. به گمانم ارزش یک بار انتشار و شاید خواندن را دارد!

پدیده اباذری

نعمت الله فاضلی گفت: نوعی جابجایی در حوادث درگذشت پاشایی رخ داد. پدیده اباذری جای پدیده پاشایی را گرفت. کم اتفاق می افتد که یک استاد دانشگاه به عنوان یک کنشگر عرصه عمومی، مورد بحث قرار گیرد. به گزارش جی پلاس، انجمن جامعه شناسی ایران طی نشستی در تاریخ ۲۱ دی ماه با طرح سوالاتی مانند اینکه آیا در طول این مدت که از پدیده پاشایی می گذرد در تحلیل اولیه خودتان تغییری داده اید یا نه؟ و اینکه این حادثه چه کارکردی می تواند در جامعه داشته باشد؟ و چه پندهایی جامعه از این پدیده می آموزد؟ و یا به عبارتی این پدیده چه دلالت هایی برای دولت و جامعه می تواند داشته باشد؟ به بررسی دوباره و بازخوانی پدیده پاشایی پرداخت.
 

گفتمان اعتدال: ضرورت اندیشه

روزنامه ایران در ماه اسفند 1393 از «اهالی اندیشه» پرسید مهمترین رخداد اندیشه در سالی که گذشت چه بود؟ من اندیشیدن درباره اعتدال را بیان کردم. ایران 26 اسفند این پاسخ را منتشر کرد.
 

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,180,248
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1306
    • هفته جاری:7195