در حوالی همین کوچه ها

درحوالی همین کوچه ها

کتاب «در حوالی همین کوچه ها: گفتگوهایی در زمینه فرهنگ امروز ایران» را در اسفند ماه 1393 نشر علم منتشر کرد.

Modernization or Contemporization of the Iranian Culture

کتاب «مدرن یا امروزی شدن فرهنگ» که در سال 1387 منتشر شد، امسال با ویرایش جدید تجدید چاپ می شود. در این چاپ 8 فصل به آن افزوده ام و بعضی فصل های پیشین را نیز بازنویسی کرده ام.

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

کتاب تاریخ فرهنگی ایران مدرن

متنی که ملاحظه می کنید گزارشی از سخنرانی من در نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ که در بهمن 1392 برگزار شد. به مناسبت انتشار کتابم (تاریخ فرهنگی ایران مدرن) آن را در اینجا منتشر می کنم.

نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی

نگرشی نو به سیاست فرهنگی

مطالعات فرهنگی، به مثابه حرکتی دانشگاهی، درصدد فهم و مداخله در رابطه میان «قدرت» و «فرهنگ» است.

مردم نگاری هنر (جستارهای جامعه شناختی و انسان شناختی در زمینه ادبیات و هنر ، شعر، نقاشی، موسیقی)

مردم نگاری هنر

دکتر نعمت‌الله فاضلی، نویسنده کتاب «مردم‌نگاری هنر» گفت: پیش از این به کتاب مرجعی در این زمینه دسترسی نداشتیم از این‌رو با بیان رویکردهای جدیدی

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,857,695
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:240
    • هفته جاری:7334