فرایندهای یاددهی و یادگیری در علوم اجتماعی ایران

متنی که ملاحظه می نمایید گزارش خبرگزاری مهر از سخنرانی نگارنده در همایش دو سالانه انجمن جامعه شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان علوم اجتماعی: چالش ها و دستاوردهاست. این همایش در 29 و 30 اردیبهشت 1389 برگزار شد. این گزارش ناقص می باشد. بزودی متن کامل مقاله ام را در این وب سایت قرار می دهم.

چهار موج مطالعات فرهنگی در ایران


متنی که مطالعه می نمایید گفتگوی آقای باسره خبرنگار روزنامه شرق با نگارنده درباره مطالعات فرهنگی است.  این متن در روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1389 منتشر شد.

 

مطالعات فرهنگی در ایران و در عرصه عمومی مبحثی کمتر شناخته شده است و عمدتاَ با جامعه شناسی

خلط می شود هر چند که دکتر نعمت‌الله فاضلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که نمی توان آن را از جامعه شناسی دور دید اما نمی توان آن را نیز بخشی از آن دانست چرا که مطالعات فرهنگی یک رویکرد تازه است برای لحظه اکنون و امروز که تلاش می کند به جای نسخه پیچی برای جامعه آن را باز شناسی و همراهی کند. در واقع مطالعات فرهنگی فضایی ایجاد می‌کند برای شنیدن صداهایی در جامعه امروز که در بی صدایی نسبی می‌روند که تبدیل به معضلات و چالش‌های آینده جامعه شوند.

اینترنت و تاثیرات فرهنگی آن در ایران

متنی که می خوانید مصاحبه آقای عماد برقعی با من درباره اینترنت و تآثیرات آن بر فرهنگ و جامعه ایران می باشد. این مصاحبه روز پنجشنبه 17 دیماه 1388 در روزنامه اعتماد منتشر خواهد شد. با توجه به محدودیتی که روزنامه برای انتشار مصاحبه از نظر حجم داشت ناگزیر بحث ما ناتمام و خلاصه است. موضوع تاثیرات فرهنگی اینترنت در ایران موضوع مهم و دارای ابعاد وسیعی است. این موضوع نیازمند بررسی های دقیق تجربی و بحث های نظری می باشد. امیدوارم در فرصتی دیگر به این بحث به نحو گسترده تری بپردازم.

گفتگو با دکتر نعمت الله فاضلی:
ایران اینترنتی و اینترنت ایرانی

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,065,889
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:686
    • هفته جاری:6901