کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران

متن زیر گزارش کوتاهی از نشست نقد و بررسی کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران من است که با حضور من، دکتر قانعی راد و دکتر داورپناه در یکم اردیبهشت 97 برگزار شد. 

تجدد و انقلاب اسلامی

متن زیر مقاله ای از من درباره تحولات جامعه ایران در زمان رضاشاه است که در نوروز 97 در نشریه نسیم بیداری منتشر شده است.

انسان ایرانی و آلرژی تلگرامی

متن زیر یادداشت کوتاه من است که در 19 فروردین 97 در روزنامه همشهری منتشر شده است.

غارتگری اجتماعی

متن زیر یادداشت من درباره پدیده غارتگری اجتماعی است که در بهمن ماه 96 در هفته نامه صدا منتشر شده است. 

ذهن بی خانمان:خوانشی انسان‌شناسانه از پدیده «سفر»

روزنامه ایران در 26 اسفندماه 96، یادداشتی از من درباره نقش سفر در زندگی انسان ایرانی امروز منتشر کرد. این متن را در ادامه تقدیمتان می کنم. 
ایران آنلاین / گروه اندیشه:

فرصت همگرایی اجتماعی

متن زیر یادداشت کوتاه من در روزنامه همشهری است که در بیستم اسفندماه 96 منتشر شده است. در این یادداشت، "شادی" را بعنوان یکی از مسایل فرهنگی ایران امروز معرفی کرده و توضیح داده ام که ن

مطالعات فرهنگی سفر

متن زیر گزارش گفتگوی مجله فرهنگ امروز با من است که در شماره 21 این مجله در اسفندماه 96 منتشر شده است. در این گفتگو سفر و جابجایی را از مهم‌ترین ویژگی‌های زندگی اجتماعی انسان ها می دا

شریعتی ابژه جدی جامعه ماست

در ششم اسفندماه 96، در همایش بازخوانی آرا و اندیشه های دکتر شریعتی، سخنرانی ای ارائه کردم که متن زیر گزارش کوتاهی از آن است.

چگونه شهری دوستدار زن بسازیم؟

متن زیر گزارش کوتاهی از سخنرانی من در پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی است که در ششم اسفندماه 96 برگزار شد.

اعتراضات و مساله کین توزی در ایران معاصر

در بهمن ماه 96، سخنرانی ای با موضوع اعتراضات و مساله کین توزی در ایران معاصر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه کردم.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,065,871
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:668
    • هفته جاری:6883