ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران

مشخصات کتاب
نویسنده: 
دکتر نعمت الله فاضلی
نام لاتین کتاب: 
Politics of Culture in Iran
زبان: 
انگلیسی
انتشارات: 
راتلج
سال چاپ: 
2006
103428536.jpg

با همکاری فرهنگستان بریتانیا کتابی از نگارنده با عنوان ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران: انسان شناسی سیاست و جامعه در قرن بیستم منتشر کرد. این کتاب بررسی شکل گیری مطالعات انسان شناختی در ایران و آموزش این رشته در جامعه ما از نظر پیوندهای آن با تحولات سیاسی رخ داده در ایران در یک صد سال گذشته شامل انقلاب مشروطه و روی کار آمدن خاندان پهلوی و انقلاب سال ۱۳۵۷ است. تاکنون چند نقد بر این کتاب نوشته شده است. دکتر ناصر فکوهی

نقدی بر آن نوشته اند که در مجله پژوهشکده مردم شناسی ایران زیر چاپ است یا ممکن است منتشر شده باشد. همچنین پروفسور مایکل فیشر استادبرجسته هاروارد و ام ای تی هم نقدی بر آن نوشته و در مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه بتازگی منتشر شده است. دکتر ثریا شیبانی از دانشگاه آکسفورد و دکتر شهناز نجم آبادی از دانشگاه فرانکفورت آلمان هم نقدهایی بر آن نوشته اند که بزودی در مجله مطالعات ایرانی چاپ می شود. این نقدها را بزودی در وبلاگم قرار می دهم. به نظرم نوشتن مطلب به زبان انگلیسی بازخوردهای بیشتر و عمیق تری دارد و بیشتر جامعه دانشگاهی به آن توجه می کنند تا مطالب فارسی. گاهی به این می اندیشم که دیگر نیروی خودم را کمتر صرف فارسی نوشتن کنم. هم مخاطبان بیشتر توجه می کنند و هم مخاطبان جهانی دارد. ولی چیزی که مانع این کار می شود شدت نیازی است که در جامعه مان برای نوشتن در برخی حوزه های عمیقا وجود دارد.

Politics of Culture in Iran is the first comprehensive study of modern anthropology within the context of Iranian studies and politics in the twentieth century.

This book analyzes the ways in which anthropology and culture in Iran has interacted with Iranian politics and society. In particular it highlights how and why anthropology and culture became part of wider socio-political discourses and how they were appropriated and rejected by the pre- and post- revolutionary regimes. The author shows that there have been three main phases of Iranian anthropology, corresponding broadly to three periods in the social and political development of Iran and include:

The Period of Nationalism: lasting approximately from the Constitutional Revolution (1906-11) and the end of the Qajar dynasty until the end of Reza Shah's reign (1941).
The Period of Nativism: from the 1950s until the Islamic Revolution (1979)
The Post-Revolutionary Period

This book also places Iran within an international context by demonstrating how western anthropological concepts, theories and methodologies affected epistemological and political discourses in Iranian anthropology. Politics of Culture in Iran is essential reading for those with interests in Iranian society and politics and anthropology.

About the Author
Nematollah Fazeli is Assistant Professor of Allameh Tabatabai of Iran and his specialises in social anthropology and cultural studies focusing on contemporary culture of Iran, ethnography and higher education studies.

درباره کتاب
موضوع کتاب: 

ابعاد سیاسی فرهنگ

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,066,271
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:215
    • هفته جاری:5936